Tukikeskus hilma

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA


Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma edistää vammaisten maahanmuuttajien oikeuksia ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.


Tukikeskus Hilma tarjoaa:


- Tietoa palveluista ja oikeuksista
- Ohjausta palveluiden hakemiseen
- Vertaistukea
- Materiaaleja
- Koulutusta ja luentoja ammattilaisille ja opiskelijoille


Palvelumme ovat maksuttomia. Palvelemme kaikkia vamma- ja kieliryhmiä, tarvittaessa tulkin välityksellä. Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Järjestöille ja viranomaisille tarjoamme koulutus- ja konsultaatiopalveluita.


Tukikeskus Hilma toimii Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa. Hilman toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hahmologo


Ajankohtaista

Hilma-tiedote 1/2018// Hilma Newsletter 1/2018

Julkaistu 23.3.2018
Published on March 23rd.

Coffee & Conversation - tapaaminen 11.4. // Coffee & Conversation evening on April 4th

Vuoden toinen Coffee & Conversation - tapaaminen pidetään Itäkadun Perhekeskuksessa.
The second Coffee & Conversation meeting will take place at Itäkatu's Family Center.

Henkilöstöpäivityksiä// Updates in staff

Palveluneuvojalle on sijainen.
Hilma has a substitute service advisor.

Ammatillista kuntoutusta maahanmuuttajille Orton Prossa

Orton Pro on mukana Kelan kehityshankkeessa Mahkussa, jossa pilotoidaan työllistämistä edistävää ammatillista kuntoutusta maahanmuuttaja-asiakkaille.


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 30.5.2017 Webmaster