Tukikeskus hilma

Hilman toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistu

Tukikeskus Hilman toimintakertomus vuonna 2017toteutetusta toiminnasta on nyt luettavissa osoitteessa www.tukikeskushilma.fi/materiaali/toimintake.php

Otteita toimintakertomuksesta:

- Hilman asiakkaista valmistui Väestöliiton kokemusasiantuntijakoulutuksesta neljä kokemusasiantuntijaa.

- Vuonna 2017 Tukikeskus Hilma hoiti 146 asiakastapausta, joista 66 tavattiin ainakin kerran kasvokkain.

- Luentoja eri kohderyhmille pidettiin vuoden aikana 10.

- Toukokuussa järjestettiin kevätretki asiakkaille Suomenlinnaan yhdessä Metropolian opiskelijaryhmän kanssa.

- Hilman kotisivuilla oli vuoden 2017 aikana noin 15 000 kävijää ja Facebook-sivuilla oli vuoden 2017 lopussa 797 seuraajaa.


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 19.6.2018 Webmaster