Tukikeskus hilma

Hae vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman koordinaattoriksi


Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa toimiva Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma hakee koordinaattoria. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa mahdollisimman pian.


Vammaisfoorumi ry on 31 vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Vammaisfoorumin alaisuudessa toimivan Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilman tavoitteena on edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien yhdenvertaisuutta, kotoutumista ja itsenäistä elämää Suomessa.

Hilman toiminnan keskeisiä osa-alueita ovat asiakastyö (neuvonta ja vertaistoiminta), tiedotus, koulutus, materiaalin tuottaminen sekä sidosryhmäyhteistyö ja vaikuttaminen. Tukikeskus toimii Raha-automaattiyhdistyksen tuella (tulevaisuudessa STEA). Tukikeskuksen toimipaikka sijaitsee Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingin Itäkeskuksessa.


Koordinaattori vastaa kokonaisvaltaisesti tukikeskuksen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja hallinnoimisesta. Lisäksi koordinaattori toimii asiakasneuvojan esimiehenä ja tekee myös itse asiakastyötä.


Edellytämme koordinaattorilta:
- tehtävään soveltuvaa koulutusta (ylempi korkeakoulututkinto tai AMK)
- kokemusta maahanmuutto- ja/tai vammaissektorilta
- valmiutta vastata hankehallinnosta
- valmiutta kouluttaa ja hoitaa viestintätehtäviä
- itseohjautuvaa työotetta
- sujuvaa suomenkielen osaamista

Järjestötyön tuntemus ja monipuolinen kielitaito ovat eduksi tehtävän hoidossa.
Hyvät vuorovaikutustaidot, kehittävä työote ja motivaatio vaikuttaa vähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen auttavat tehtävän menestyksellisessä hoidossa.


Tarjoamme:
- haastavan ja monipuolisen työnkuvan yhteiskunnan eri sektoreiden risteyskohdassa
- mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen
- mahdollisuuden vaikuttaa vähemmistöjen oikeuksien ja syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien aseman edistämiseen

Vammaisfoorumi ry painottaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteuttamista. Hakijoiksi toivotaan erityisesti henkilöitä, joilla on maahanmuuttajatausta ja/tai kokemusta toimintakyvyn rajoitteista.


Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan viimeistään 22.9.2016 ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen pirkko.mahlamaki@vammaisfoorumi.fi.


Lisätietoja
tehtävästä antaa 9.9. asti koordinaattori Johanna Warius, puh. 050 300 2501, s-posti johanna.warius@tukikeskushilma.fi.

12.9. alkaen lisätietoja antaa Vammaisfoorumin hallituksen puheenjohtaja Kalle Könkkölä, puh. 0500 503 516, kalle.konkkola@kynnys.fiVAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 30.8.2016 Webmaster