Tukikeskus hilma

Hilman uusi koordinaattori

Hilman uutena koordinaattorina on aloittanut sosionomi (AMK) Eeva Airikkala.

Eeva on aiemmin työskennellyt vammaistyössä järjestöpuolella erilaisissa hankkeissa sekä leiritoiminnassa.

Eevalle tärkeää ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, joiden eteen työ jatkuu tukikeskus Hilmassa.

Yhteystiedot
Sähköposti: eeva.airikkala@tukikeskushilma.fi
Puhelin: 050 300 2501

Hilma has a new coordinator

Bachelor of Social Services Eeva Airikkala is the new coordinator of the support centre Hilma.

Eeva has previously worked with people with disabilities within the civic sector in different projects and summercamps.

Encouraging participation within the society and the sense of community are very important to Eeva. These themes are also at the core of the activities at the support centre Hilma.

Contact
E-mail: eeva.airikkala@tukikeskushilma.fi
Phone: 050 300 2501


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 6.12.2016 Webmaster