Tukikeskus hilma

Hilman esittelyvideot

Tukikeskus Hilmalle on valmistunut viisi videota, jotka käsittelevät seuraavia aiheita:
1.) Hilman esittelyvideo
2.) Vammaispalvelut
3.) Vammaisjärjestöt (Suomessa)
4.) Omaishoito
5.) Mielenterveys

Videoiden tarkoitus on antaa selkeä kuvaus erilaisista palvelu- ja avun muodoista, joita asiakkaamme voivat tarvita. Videot voivat olla avuksi myös yhteistyöverkostoillemme sekä muille alan ammattilaisille. Videot löytyvät suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi.

Videot on tehnyt André Demony.

Löydät kaikki videot YouTubesta

Hilma´s introduction videos

Five different videos have been made for Support Centre Hilma. The subjects of the videos are:

1.) Introduction of Support Centre Hilma
2.) Municipal services for people with disabilities
3.) Organizations for people with disabilities in Finland
4.) Informal care work
5.) Menthal health

The videos are meant to give information to our customers of different options of service and help that they might need. These videos can also be helpful to our partners and other professionals in social work. The videos are in Finnish, English, Russian and Arabic.

The author of the videos is André Demony.

All the videos are on YouTube


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 9.1.2017 Webmaster