Tukikeskus hilma

Suomen somalialaisten liitto pyysi Hilmalta blogikirjoitusta ja nyt se on julkaistu! Blogissa koordinaattori Eeva Airikkala kertoo opinnäytetyöstä, joka tehtiin Hilmalle joulukuussa 2016. Voit lukea suomeksi kirjoitetun bloginkirjoituksen blogista.

Finnish Somali League asked Hilma to write a blog post on their monthly blog and now it's online! Hilma's coordinator Eeva Airikkala writes about a thesis that was made for Hilma in December 2016. You can read the post from Hilma's blog.


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 23.8.2017 Webmaster