Tukikeskus hilma

Ammatillista kuntoutusta maahanmuuttajille Orton Prossa

Orton Pro on mukana Kelan kehityshankkeessa Mahkussa, jossa pilotoidaan työllistämistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK = "Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sopii sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja tukee sinua tarvittaessa myös palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä.") maahanmuuttaja-asiakkaille, jotka eivät ole tähän mennessä löytäneet ammatillista kuntoutusta tai joiden suomen kielen taito ei vielä riitä normaaliin TEAK-kuntoutukseen osallistumiseen.

Mahkussa on käytössä TEAKin työkokeilu ja työhönvalmennus -palvelulinja, jonka lisäksi Mahkuun kuuluu suomen kielen tuki sekä tulkkipalvelut. Kuntoutus kestää 10 kuukautta ja voimme ottaa uusia asiakkaita tähän pilottivaiheeseen aikavälillä 1.3.2018-1.5.2019.

Mahkuun voi hakea, jos 1) asiakkaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame, 2) hänellä on Kela-kortti ja 3) hänellä on lääkärin B-lausunto tai hän saa sen lääkäriltä. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Hertta Rosteniin (hertta.rosten@ortonpro.fi / 040 3566288) , autamme mielellämme hakemuksen tekemisessä.

Laajemmin tietoa ja tosi hyvä kuntoutuspalveluiden infovideo eri kielillä löytyy Kelan Mahku-sivuilta: http://www.kela.fi/mahku-hanke


Alla on linkki Mahku-esitteeseen:

Mahku-esite (pdf)VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 14.2.2018 Webmaster