Tukikeskus hilma

Esteet pois!

Amerikassa on jo 40 vuotta tehty työtä esteettömyyden edistämiseksi. Syksyllä siellä käydessäni sain nähdä ja kokea työn tuottaneen tulosta: julkishallinto ja yritykset osaavat ottaa huomioon, että asiakkaiden joukossa on myös eri tavoin vammaisia henkilöitä. Ne myös toimivat sen mukaisesti, koska vammaisten asiakkaiden syrjintä saattaa johtaa sakkoihin ja maineen menetykseen. Esteettömyydestä on sitovia määräyksiä, ja liittovaltio myös valvoo niiden noudattamista.

Meillä Suomessa liian monet, joiden pitäisi jo tietää paremmin, käyttävät voimansa perusteluihin, miksei vammaisia asiakkaita ole varaa ottaa huomioon. Kunpa sekin energia saataisiin suunnattua esteiden purkamiseen!

Toki Suomessa vammainen henkilö saa esimerkiksi apuvälineen käyttöönsä ilman kohtuuttoman suuria kustannuksia, mutta mitä iloa on liikkumisen apuvälineestä, kun kodin ulkopuolella on esteitä esteiden perään. Osallistuminen, vammaisten ihmisten mukana oleminen siellä missä muutkin ovat, edellyttää kovaa työtä esteiden purkamiseksi. Tarvitsemme kaikkien yhteistä panostusta ja aitoa sitoutumista esteettömään ja saavutettavaan ympäristöön.

Verkon kautta pääsin hiljattain seuraamaan, miten YK:n naisten oikeuksien komitea kuuli Suomea sen tasa-arvotyön edistymisestä. Menneet ansiot tunnustettiin, mutta samalla todettiin, että eteneminen on pysähtynyt. Naiset ovat Suomessa liian usein perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreja, ja uhrien palvelujen osalta todetaan lähinnä se, että niitä ei ole. Kun Vammaisfoorumi ja Tukikeskus Hilma tuovat esiin vammaisten naisten ja maahanmuuttajien tilanteen, kasautuvaa syrjintää ja huono-osaisuutta ei aina haluta tunnustaa todeksi. Siksi toivoisin, että monitahoiset tilanteet osattaisiin hoitaa yhdessä: vammainen ihminen on paljon muutakin kuin se vamma. Siksi esimerkiksi naisille ja lähisuhdeväkivallan uhreille suunnattujen palvelujen tulisi olla sellaisia, että myös eri tavoin vammaiset naiset voivat niihin tarvittaessa turvautua.

Tämän ensimmäisen blogikirjoituksen myötä haluan toivottaa onnea ja menestystä sekä kannustusta meille kaikille arjessa pärjäämiseen vammaisena ihmisenä Suomessa.


Pirkko Mahlamäki
on Vammaisfoorumi ry:n pääsihteeri

Kommentoi kirjoitusta / Leave a comment


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 15.10.2014 Webmaster