Tukikeskus hilma

Vammaistyö Tadžikistanissa ja Suomessa


Minun nimeni on Sitora Kurbonova ja olen kotoisin Tadžikistanista. Olen tullut kuukauden pituiseen työharjoitteluun Helsinkiin Kynnys -järjestöön vapaaehtoisohjelma Etvon kautta. Kynnyksessä perehdyn organisaation kehittämiseen. Tämän lisäksi olen menossa viikon ajaksi tutustumaan Väestöliiton työhön seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien eteen.

Olen Suomessa ensimmäistä kertaa. Ensivaikutelmani ovat erittäin positiiviset vaikka etukäteen monet sanoivat, että täällä ihmiset ovat varautuneita ja hymyilevät harvoin. Käsitykseni on, että ihmiset Suomessa ovat erittäin hyväntahtoisia ja aina valmiita auttamaan. Sen huomaa kaikkialla, kun kuljen julkisilla kulkuvälineillä, kun teen ostoksia tai kun kävelen kaduilla.


Ishtirok -järjestö vammaisten naisten asialla

Kotimaassani edustan kansalaisjärjestöä nimeltään Ishtirok, Vammaisten naisten liiga. Toimin myös puheenjohtajana vammaisten naisten järjestössä nimeltään Saphoi Konibodom Kanibadamin kaupungissa. Se perustettiin yhteistyössä Ishtirokin ja suomalaisen Abilis-säätiön kanssa.

Ishtirokin tärkeimpänä tavoitteena on tadžikistanilaisten vammaisten toiminnan ja aktiivisuuden lisääminen, sekä vammaisten naisten ja lasten oikeuksien ja edun suojelu. Haluamme muuttaa yhteiskunnan suhtautumista vammaisuuteen ja saada aikaan myönteisemmän näkökulman vammaisuuteen. Teemme yhteistyötä vammaisten naisten ja tyttöjen kanssa, vammaisten lasten vanhempien kanssa, terveysalan työntekijöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Ishtirokin kotisivut löytyvät osoitteessa http://ishtirok.tj


Esteellisyys tadžikistanilaisten vammaisten haasteena

Haluan kertoa teille vammaisten elämästä Tadžikistanissa. Helsingissä ollaan usein kiinnostuneita siitä, miten me elämme. Meillä on hyviä lakeja, jotka suojelevat vammaisia ja edesauttavat vammaisten elämää. Monella minun vammaisella ystävälläni on pieni yritys, joiden avulla he tulevat toimeen. Yksi ajaa taksia, toinen ompelee mekkoja, yksi toimii opettajana, toinen tekee puuveistoksia. Lista on pitkä. Uskon että riippuu henkilöstä, haluaako hän olla aktiivinen vai ei. Jos henkilö on aktiivinen, hän etsii tapoja ratkaista ongelmia ja harjoittaa liiketoimintaa, josta hän pitää.

Tadžikistanissa yksi vammaisten ihmisten suurimmista ongelmista on esteellinen ympäristö ja rakennukset. Esteettömyysasioihin liittyvät kysymykset ovat keskeisiä, jotta vammaiset henkilöt voivat olla itsenäisiä ja osallistua yhteiskunnallisesti aktiiviseen elämään. Mutta olen tyytyväinen siihen, että nyt monet vammaiset liittyvät vammaisliikkeeseen Tadžikistanissa, eivätkä vain puhu ongelmista kotonaan. He haluavat osallistua siihen, miten käsitellä ja ratkaista ongelmia. Voimme jo nähdä uusia rakennuksia, joissa otetaan huomioon vammaisten tarpeet. Tämä on merkki siitä, että meidän yhteiskuntamme on alkanut tekemään oikeita valintoja.


Suomi askeleen edellä

Eroa vammaisten elämässä Suomessa ja Tadžikistanissa tietenkin on. Tadžikistanissa yhä useammin voi tavata vammaisen henkilön, jolla on näkövamma tai kävelee apuvälineiden avulla. Mutta ihmisiä jotka käyttävät pyörätuolia näkee harvemmin. Suomessa taas on mahdollista tavata vammainen henkilö lähes kaikkialla –kaupoissa, metrossa, junassa, kaduilla, toimistoissa …

Suomalaiset ovat kertoneet, että se esteetön ympäristö joka täällä nyt on, on kestänyt vuosikymmeniä saavuttaa. Matka on ollut pitkä. On tehty iso työ mahdollisuuksien kasvattamisen eteen, jotta vammaisilla on mahdollisuus aktiiviseen elämäntapaan ja olla hyödyksi yhteiskunnassa. Siinä missä Suomessa ollaan melkein perillä tällä pitkällä tiellä, Tadžikistanissa ollaan vasta ottamassa ensiaskeleet. Suunta on oikea ja voimme tulevaisuudessa saada työstämme hyviä tuloksia.


Inspiroivia ideoita kotiin viemisinä

Minulla on paljon mieleenpainuvia kokemuksia kolmen viikon vierailustani Helsingissä. Kynnyksessä olen tuntenut oloni erittäin tervetulleeksi ja olen saanut hyviä ystäviä. Erityiskiitos Kynnyksen toiminnanjohtajalle Kalle Könkkölälle, joka ohjasi minut tuoliurheilun pariin. Tajusin, että kaikki todella riippuu henkilöstä itsestään ja siitä, mitä hän haluaa. Haluan myös kiittää Mina Mojtahedia, joka järjesti minulle mielenkiintoisen ja hyödyllisen ohjelman täällä ja auttoi minua asettumaan Helsinkiin.

Olen jo laatinut uuden suunnitelman pedagogisista apuvälineistä, johon tutustuin täällä ollessani ja jotka haluaisin viedä jäsenillemme Tadžikistanissa. Haluaisin myös toteuttaa hankkeen, jolla parannetaan näkövammaisten ihmisten elämää. Ja monia muitakin asioita. Olen täällä ollessani osallistunut moneen kokoukseen eri vammaisjärjestöjen kanssa. Jokaisesta tapaamisestani uuden järjestön kanssa olen saanut paljon uusia ideoita joita haluaisin käyttää Tadžikistanissa. Minua odottaa vielä viikonpituinen harjoittelujakso Väestöliitossa, josta toivon saavani lisää mielenkiintoisia ideoita miten voimme parantaa vammaisten elämää kotimaassani.

Sitora Kurbonova
on tadžikistanilainen vammaisvaikuttaja, Ishtirok -järjestön edustaja ja vammaisten naisten järjestön puheenjohtaja. Hän oli Suomessa Etvo-harjoittelussa Kynnys ry:ssä syksyllä 2014.

(Käännös venäjästä Nana Lokteva)


* * * * * * * *

Ситора Курбонова

Меня зовут Ситора Курбонова. Я приехала в Финляндию из Таджикистана и представляю Общественную организацию «Лига Женщин-инвалидов «Иштирок». В Финляндии я впервые и мои первые впечатления были очень позитивны. Хотя до приезда многие говорили, что люди здесь сдержаны и редко улыбаются. Мое впечатление, что люди в Финляндии очень добродушны и всегда готовы помочь. Это чувствуется везде, когда я еду в общественном транспорте, когда делаю покупки в магазинах, когда иду по улицам.

В данный момент в Хельсинки проходит моя стажировка в Ассоциации людей с инвалидностью «Кюннюс» по вопросам организационного развития и в организации «Вайстолитто» по направлению сексуальных и репродуктивных прав. Я работаю волонтером, по программе ETVO, которую финансирует организация КЕПА. Хочу поблагодарить КЕПА, «Кюннюс» и «Иштирок» за поддержку и за возможность приобрести новый опыт.

Являясь членом организации «Лига Женщин-инвалидов «Иштирок», я так же являюсь председателем организации женщин с инвалидность «Сафои Конибодом» в городе Канибадам, которая создалась с поддержкой организации «Лига Женщин-инвалидов «Иштирок» (Таджикистан), и Фонда АБИЛИС (Финляндия).

Основная цель и задача организации «Иштирок»: Повышение активности, защита прав и интересов девочек, женщин и детей с инвалидностью в Республике Таджикистан, а также изменение отношения общества к проблемам инвалидности и формирования позитивного взгляда общества по отношению к людям с инвалидностью. Мы работаем с женщинами и девочками с инвалидностью, с детьми 0-6 с инвалидностью, родителями детей с инвалидностью, медицинскими работниками и организациями, которые работают в сфере проблем, связанных с инвалидностью.

http://ishtirok.tj

Хочу рассказать о жизни людей с инвалидностью в Таджикиснате. В Хельсинки часто интересуются, как мы живем. У нас есть хорошие законы, которые защищают людей с инвалидностью и способствуют ведению ими успешной деятельности. Многие мои знакомые с инвалидностью имеют свой маленький бизнес и таким образом обеспечивают свои семья. Кто-то зарабатывает, работая на такси, кто-то шьет платья и другие изделия, кто-то преподает, кто-то делает резьбу по дереву. Этот список можно продолжать очень долго. Думаю, что от самого человека зависит, хочет ли он вести активный образ жизни или нет. Если сам человек активен, он ищет пути решения проблемы и занимается тем делом, которое ему по душе.

В Таджикистане одной из актуальных проблем для лиц с инвалидностью является доступность окружающих нас объектов и зданий. Вопросы доступности являются ключевыми для предоставления возможности лицам с инвалидностью вести независимый и социально активный образ жизни. Но радует то, что сейчас многие люди с инвалидностью присоединяются к Инвалидному движению Таджикистана, и говорят не только о проблемах, но и о пути решений. Уже сейчас можно увидеть новые здания, которые строятся, где учитываются потребности людей с инвалидностью. Это знак того, что наше общество начинает делать правильный выбор.

Разница жизни людей с инвалидностью в Финляндии и в Таджикистане, конечно же, есть. В Таджикистане чаще можно встретить человека с инвалидностью, у которого проблемы со зрением или же который ходит с помощью вспомогательных средств. Люди, которые передвигаются на коляске, встречаются реже.

В Финляндии же можно встретить человека с инвалидностью практически везде (в магазинах, в метро, в поезде, на улицах, в офисах..). Люди в Финляндии говорят, что доступная среда, которая существует сейчас здесь - это долгий путь, по которому шли общество и люди с инвалидностью не одно десятилетие. Была сделана большая и долгая работа, чтобы расширить свои возможности, тем самым приближаясь к активному образу жизни, и приносить ползу своему обществу. Если Финляндия уже почти прошла весь этот долгий путь, то Таджикистан начинает делать в этом направлении свои первые шаги. И это радует, потому что в будущем в результате нашей работы мы тоже можем добиться хороших результатов.

У меня много впечатлений за 3 недели моего пребывания в Хельсинки. В «Кюннюс» меня приняли очень радушно. Я очень подружилась со всем коллективом. Благодаря Калле – председателю «Кюннюс», я стала ближе к спорту. Я поняла, что все действительно зависит от человека и от его стремлений. Хочу поблагодарить Мина Муджтахеди, которая составляла программу моего пребывания здесь (моя программа очень интересная и она для меня была очень полезной), и которая помогала мне освоиться в Хельсинки. Было много встреч со многими организациями людей с инвалидностью. У меня уже готов план нового тренинга о вспомогательных средствах, на котором я участвовала и который я хотела бы провести для членов нашей организации. Так же очень хотелось бы осуществить проект для улучшения жизни людей с нарушением зрения. И ещё много-много всего. Каждая моя встреча с новой организацией – это новый опыт и множество новых идей, которые я хотела бы осуществить в Таджикистане.

Впереди меня ждет интересная работа в организации ВАЙСТОЛИТТО, которая тоже даст много новых идей для улучшения жизни людей с инвалидностью и расширения их возможностей.

Kommentoi kirjoitusta / Leave a comment


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 15.10.2014 Webmaster