Tukikeskus hilma

Uudesta yhdenvertaisuuslaista apua myös vammaisille


Yhdenvertaisuuslaki on ollut lakina voimassa jo vuodesta 2004, mutta vasta nyt vuoden 2015 alusta voimaan tullut uudistettu laki on entistä paremmin vammaisten ihmisten turvana. Vammaisuuden perusteella ei tähän astikaan ole saanut syrjiä, mutta kielto koskee nyt aiempaa laajemmin eri elämänalueita, mm. tavaroiden ja palvelujen tarjoamista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja –lautakunta voivat ottaa jatkossa käsiteltäväksi myös vammaisuuteen perustuvat syrjintätapaukset, välillistä ja välitöntä syrjintää koskevat.

Vammaiset ihmiset kohtaavat yhteiskunnassamme sekä välillistä että välitöntä syrjintää. Välitöntä syrjintää on esimerkiksi jos kauppias kieltää pääsyn kauppaan pyörätuolilla liikkuvalta tai opaskoiraa käyttävältä asiakkaalta. Opas- tai avustajakoiran pääsy asiakastiloihin on sallittu, ja sen saa siis viedä esimerkiksi ravintolaan, elintarvikeliikkeeseen, virastoon ja muihin julkisiin tiloihin. Ravintola saa valita asiakkaansa, mutta valinnan perusteena ei saa olla asiakkaan vammaisuus.

Uusi yhdenvertaisuuslaki koskee yhdenvertaista kohtelua eri elämänalueilla: työelämässä ja koulutuksessa sekä tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa. Välillinen syrjintä on näennäisesti puolueetonta, neutraalia kohtelua. Kaikkia kohdellaan samoin, ei huomioida ihmisten välisiä merkitseviä eroja. Näennäisesti yhdenvertainen kohtelu johtaa syrjivään lopputulokseen joidenkin henkilöiden osalta, heidän asemansa jää erityisen epäsuotuisaksi muihin verrattuna. Välillistä syrjintää syntyy etenkin tilanteissa, joissa henkilölle ei ole mahdollista päästä palvelun käyttäjäksi, syystä että palvelu ei ota riittävästi huomioon esteettömyyttä.

Vammaisten henkilöiden rakenteellista yhteiskunnallista syrjintää ovat esteelliset ja saavuttamattomat rakennukset ja palvelut sekä tieto- ja viestintäteknologian yhdenvertaisten käyttömahdollisuuksien esteet. Esteellisyys ja saavuttamattomuus muodostavat osallistumisen esteen. Esimerkkinä sähköiset palvelut, joita ei voi käyttää näkövammaisen apuvälineillä. Esteellinen ympäristö, esimerkiksi sisäänkäynnin portaat, joiden takia pyörätuolilla liikkuva asiakas ei pääse sisään, aiheuttaa syrjiviä tilanteita.

Vammaisilla ihmisillä on kaikkina ikäkausina suurempi riski kuin muilla ihmisillä joutua syrjityiksi eri elämäntilanteissa. Syrjintä on monitasoinen ilmiö. Sen ilmenemismuodot, tunnistaminen ja seuraamukset vaihtelevat. Sitä ei kuitenkaan voida hyväksyä missään muodossa. Vammaisfoorumi yhdessä jäsentensä ja muita vähemmistöjä edustavien järjestöjen kanssa teki ison urakan, jotta yhdenvertaisuuslaki saataisiin paremmaksi kaikille. Saavutimme osavoittoja, mutta paljon jäi vielä parannettavaa, etenkin työelämän osalta. Myös niiden osalta, jotka ovat muita suuremmassa vaarassa kokea syrjintää useamman kuin yhden perusteen takia, kuten vammaisten maahanmuuttajien, jatkamme työtä moniperusteisen syrjinnän torjumiseksi.


Pirkko Mahlamäki
on Vammaisfoorumin pääsihteeri

Kommentoi kirjoitusta / Leave a comment


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 9.2.2015 Webmaster