Tukikeskus hilma

Luetaan yhdessä -verkostosta tukea suomen kielen oppimiseen


Luetaan yhdessä -verkostossa maahanmuuttajat saavat maksutta suomenkielen ja luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat, kuten kotiäidit, iäkkäät, luku- ja kirjoitustaidottomat, hitaasti etenevät tai vähäisen koulutustaustan omaavat henkilöt. Opetustyö tehdään vapaaehtoistyönä kerran viikossa kokoontuvissa opetusryhmissä. Opetusryhmiä toimii yli 80 valtakunnallisesti, ja uusia perustetaan jatkuvasti.

Toteutamme myös jonkin verran kotiopetusta henkilöille, joille kotoa poistuminen on haasteellista. Tampereella kokoontuu oma kotiopetustiimi, joka on erikoistunut auttamaan tämänkaltaisia henkilöitä. Tiimin vetäjä Kaija Viitala toteaa: ”Kotiopetukseen tulevat henkilöt harvemmin ohjautuvat toimintaamme oma-aloitteisesti, vaan yleensä suosittelijatahona toimii kaupungin kotouttava sosiaalityö. Tällöin sosiaalityöntekijä ottaa meihin yhteyttä ja kertoo avuntarvitsijasta, jonka jälkeen rekrytoimme henkilölle sopivan vapaaehtoistyöntekijän kerran viikossa tapahtuvaan kotiopetukseen.”

Kotiopetustiimi on toiminut jo viisi vuotta, jona aikana opetukseen on osallistunut paljon myös vammaisia maahanmuuttajia. ”Tavoitteet, toiminta ja ongelmat ovat usein hyvin samankaltaisia heillä kuin muillakin Luetaan yhdessä opiskelijoilla”, Kaija toteaa. ”Kotiopetuksen tavoitteena on edistää arkikielen osaamista ja kannustaa henkilöitä kodin ulkopuolelle. Päämääränä on, että opiskelija voi kotiopetuksen päätteeksi osallistua tavanomaiseen Luetaan yhdessä -ryhmätoimintaan, jonka myötä sosiaalinen verkosto ympärillä kasvaa.”

Opetuksessa on ollut myös henkilöitä, joiden eteneminen Luetaan yhdessä -ryhmiin on ollut mahdotonta. ”Meillä on kokemusta muutamien vaikeavammaisten henkilöiden auttamisesta. Heille opetuksella on etenkin virkistävä vaikutus. Tämänkaltainen opetus muistuttaa enemmän tukihenkilötoimintaa”, Kaija kertoo.

”Kuten useimmille muillekin Luetaan yhdessä -opiskelijoille vapaaehtoistyöntekijämme ovat usein ainoa suomalainen kontakti, jota he tapaavat säännöllisesti. Kerran eräs opiskelija totesikin häneltä kysyttäessä ’onko sinulla suomalaisia ystäviä?’: ’On minulla sinä, opettaja.’”, toteaa Kaija hymyillen.

Luetaan yhdessä -opetus on matalan kynnyksen toimintaa, johon voi tulla mukaan suomen kielen tasoon katsomatta. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua, eikä odottaa opetuksen alkamista/päättymistä, vaan mukaan voi mennä koska tahansa. Pienten lasten vanhemmat voivat ottaa lapsensa mukaan tunneille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat naiset.

Opetusryhmät ovat tällä hetkellä kesätauolla, syyslukukausi alkaa syyskuun alussa. Katso lisätietoja osoitteesta www.luetaanyhdessa.fi.


Henna-Maija Syrjälä
on Luetaan yhdessä -verkoston projektipäällikkö


Kommentoi kirjoitusta / Leave a comment


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 3.8.2015 Webmaster