Tukikeskus hilma

Paperittomalla on oikeus vain kiireelliseen hoitoon


Tänä syksynä turvapaikanhakijoista on keskusteltu jokaisessa mahdollisessa mediassa ja työpaikkojen kahvipöytien ääressä. Paperittomistakin on keskusteltu useassa keskustelussa, joka ei ole oikeastaan koskenut paperittomia, vaan rekisteröitymättömiä turvapaikanhakijoita tai passitta matkustavia ihmisiä.

Paperiton ei ole vielä käsitteenä vakiintunut julkisessa keskustelussa, ja tästä syystä jokainen paperittomista käytävä keskustelu kannattaa aloittaa määrittelemällä se, mistä puhutaan.


Kuka on paperiton?

Pakolaisnevuonnan Paperittomat -hankkeessa paperittomalla tarkoitetaan ihmistä, joka elää Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. Hänen oleskelunsa ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Henkilöpapereiden kanssa asialla ei siis ole tekemistä, joskin nekin ovat usein matkalla hävinneet.

Tämän lisäksi Suomessa oleskelee ihmisiä, jotka ovat täällä laillisesti, mutta jäävät sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle. He ovat paperittomien kanssa rinnasteisessa asemassa.


Jokaisella on oikeus kiireelliseen hoitoon

Jokaisella on oikeus kiireelliseen hoitoon. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Paperittomilta peritään kiireellisestä hoidosta sen tosiasialliset kustannukset.

Suomessa ihmisen kotikunta vastaa alueellaan asuvien ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Lainsäädäntö rakentuu ajatukselle siitä, että potilas siirretään kiireellisen hoidon jälkeen kotikuntansa jatkohoitopaikkaan. Paperittomilla ihmisillä ei ole kotikuntaa, joten kukaan ei ole vastuussa heidän jatkohoitonsa järjestämisestä. Myös paperittomat lapset ja raskaana olevat ovat oikeutettuja ainoastaan kiireelliseen hoitoon.

Oikeus terveyteen kuuluu jokaiselle oleskelustatukseen katsomatta. Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka velvoittavat Suomea turvaamaan alueellaan oleskeleville oikeuden terveyteen. Nykytilanteessa paperittomien oikeus terveyteen ei toteudu.


Paperittomana oleskelevien pitkäaikaissairaiden tilanne on vaikea

Erityisesti pitkäaikaissairautta sairastavat paperittomat ovat hankalassa tilanteessa. Paperittomat-hankkeessa olemme kohdanneet esimerkiksi autoimmuunisairautta sairastavan miehen. Hänen vointinsa on heikentynyt useaan kertaan hengenvaarallisesti, koska hän ei saa tarvitsemaansa kiireetöntä hoitoa.

Mies saa sairautensa vaikeutuessa sairaalassa kiireellisen hoidon, mutta jatkohoitoa ole järjestetty. Tämän seurauksena hän on joutunut toistuvasti sairaalaan kiireelliseen hoitoon. Jokaisesta sairaalajaksosta hän on saanut tuhansien eurojen laskun. Oikealla lääkityksellä ja hoidolla hänellä olisi mahdollisuus elää lähes tavallista elämää.


Valtio väistelee, kunnat toimivat

Valtion väistellessä ihmisoikeusvelvoitteitaan kunnat ovat toimineet oma-aloitteisesti paperittomien terveydenhuollon järjestämiseksi. Helsingin kaupunki päätti joulukuussa 2013 tarjota raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille paperittomille kaikki terveydenhuollon palvelut, myös erikoissairaanhoidon osalta, kuten helsinkiläisille sekä kaikille paperittomille kiireellisen hoidon kuten helsinkiläisille.

Helsingin kaupunginhallituksen päätös oli tärkeä ensiaskel kohti paperittomien terveydenhuollon järjestämistä Suomessa, vaikka palveluihin pääsyn toteutuminen käytännössä on vienyt aikaa. Aikuisten pitkäaikaissairaiden paperittomien hoitoon pääsyn osalta tilanne ei parantunut, mutta lasten ja raskaana olevien hoitoon pääsyä Helsingin malli turvaa. Myös Turussa ja Tampereella on jätetty valtuustoaloite paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä.

Paperittomien terveydenhuolto ei ole nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa. Nähtäväksi jää, miten 20 000 Suomeen saapunutta turvapaikanhakijaa ja aiheesta käynnistynyt julkinen keskustelu vaikuttavat tilanteeseen.


Veera Vilkama
on Pakolaisneuvota ry:n Paperittomat-hankkeen koordinaattori

Kommentoi kirjoitusta / Leave a comment


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 12.10.2015 Webmaster