Tukikeskus hilma

Min praktik på Stödcentret Hilma


Jag heter Zilihate Dernjani och studerar andra året till socionom på Arcada i Helsingfors. Jag har fått möjligheten att få vara tre veckor på praktik på Stödcentret Hilma.

Före jag började min praktik så visste jag ingenting om Hilmas verksamhet och vad de gör här. Som själva namnet också säger (stödcenter för invandrare med funktionsnedsättningar) så tänkte jag mig att detta var någon sorts organisation som arbetar med invandrargrupper och hjälper och stöder de invandrare som har någon sort av funktionhinder. Men jag viste inte hur mycket tid och arbete de sätter för att hjälpa och stöda denna grupp och hur mycket de kämpar för att dessa personer skall få den service och tjänster de har rätt till och få rätt information om sina rättigheter och möjligheter som en funktionshindrad person i Finland.

Under min praktiktid har jag fått en helt annan syn på funktionshindrade, speciellt funktionshindrade med invandrarbakgrund. Genom klientmöten har jag fått en insikt i hur det är att leva i Finland som invandrare med ett funktionshinder. Vad uppstår det för svårigheter? Hurdan service har man rätt till? Hur ser samhället på dessa grupper och hur känner sig dessa personer som förutom att de är invandrare dessutom har en funktionhinder och lever i ett land där allt är främmande för dem?

Jag har fått vara med om mycket under mina tre veckor här på Hilma, jag har följt med på två seminarier, varit med på klintmöten och möten med Hilmas sammarbetspartners. Jag har även fått ordna en träff bara för albanskatalande personer med funktionsnedsättningar. Jag har fått planera och bestämma hur träffen skall vara och vad våra mål med denna träff är. Jag har tagit kontakt med olika organisationer och berättat om Hilma och deras verksamhet och även spridit information om träffen för albanskatalande personer med funktionsnedsättning.

Hilma har gett mig möjligheter att få prova på många nya saker. Jag har lärt mig så mycket under denna tid, sådant som vi i skolan inte ens har lärt oss om. Jag har fått ta ansvar och fått komma fram med nya idéer, dessutom fått använda mitt eget modersmål (albanska) på många tillfällen. Inte för att skryta men jag måste nog säga att Hilma är en av de bästa praktikplatserna jag har varit på. Jag har fått se en helt annan värld och känt mig som en riktig socionom och fått en bredare bild om mitt framtida yrke och vad det innebär att vara en socionom.


Tack till Hilma för denna tid som jag har fått vara hos er!


Zilihate Dernjani
är andra årets socionomstuderande vid Arcada. Hon gjorde sin praktik vid Stödcentret Hilma i mars 2016.


Kommentoi kirjoitusta / Leave a comment


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 31.3.2016 Webmaster