Tukikeskus hilma

Xarunta taageerta dadka waddanka u soo guurey ee naafada ah


Waxaa loogu talagalay dadka naafada ah ee waddanka u soo guurey iyo ehelkooda:


- Warar ku saabsan adeegyada iyo xuquuqda
- Kala talinta sida loo dalbado adeegyada iyo sida loo buuxbuuxiyo codsiyada
- Istaageeraysiga dadka isku xaaladda la yahay

Adeeggayagu waa lacag la’aan. Luqad walba dadka waannu ugu adeegnaa
oo haddii loo baahdo turjubaan baannu isticmaalnaa.

***

Wararka la soo xiriiridda

Telefoonka heeganka: 044 7577 099
Afafka: Finnish, Ingiriis, Iswiidhish


Qiimaha telefoonku wuxuu la mid yahay kan caadiga ah. Annagu xitaa telefoonka waannu kugu soo celin karnaa, oo annaga ayaa bixinayna kharashka telefoonka.

E-mail: info(at)tukikeskushilma.fi

Ururada iyo shaqaalaha maamulka waxaannu u haynaa adeegyo ah la talin iyo tababar.


TILMAANSIIYAHA ADEEGYADA EE LOOGU TALAGALAY QOFKA NAAFADA AH EE WADDANKA U SOO GUURAY (pdf)


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 4.8.2015 Webmaster