Tukikeskus hilma

Hilma - Stödcentret för funktionshindrade invandrare


Hos oss får du

- information om tjänster och rättigheter
- hjälp med att ansöka om tjänster och fylla i blanketter
- kamratstöd.

Våra tjänster är gratis. Vi erbjuder service på alla språk, vid behov med hjälp av en tolk.


Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 044 7577 099

Språk: finska, svenska, engelska. Andra språk m.h.a. tolk.

Normala samtalskostnader. Vi kan ringa tillbaka till dig och stå för samtalskostnaderna.

E-post: info(at)tukikeskushilma.fi

Vi erbjuder även konsultation och utbildning till organisationer och myndigheter.

Serviceguide för funktionshindrade invandrare (pdf)


Nyttiga länkar:
Infobanken - information om Finlands samhälle och tjänster
Kela/Fpa - information om socialförmåner och socialtjänster
Handbok för handikappservice


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 4.8.2015 Webmaster