Tukikeskus hilma

Linkkejä

Keskeistä lainsäädäntöä:

Yhdenveraisuuslaki 1325/2014

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 17.6.2011/746

Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

(Vanha sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710)

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30.12.1993/1573

Kotikuntalaki 11.3.1994/201


Tärkeitä strategioita ja ohjelmia:

Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) 2010-2015

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia


Tietolähteitä:

Infopankki - tietoa Suomesta eri kielillä

Life in Finland - perustietoa Suomesta eri kielillä

Tietoa Kelan etuuksista eri kielillä

Vammaispalvelujen käsikirja

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2013 pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten avuksi

Tietoa Suomen maahanmuuttohallinnosta ja Maahanmuuton tilastokatsaus 2012

Tietoa oleskeluluvan myöntämisen perusteista (Migri)

Virka Info - Helsingin kaupungin maahanmuuttoasioihin erikoistunut neuvontapalvelu eri kielillä

Tietoa pääkaupunkiseudun palveluista viittomakielellä


Järjestöjä, tuki- ja muuta toimintaa:

Vammaisfoorumin jäsenjärjestöt

Moniheli - monikulttuurinen etu- ja palvelujärjestö

Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys (tukea venäjänkielisille vammaisille henkilöille)

SOS-kriisikeskus

SPR:n monikulttuurista toimintaa

Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa

Monika-Naiset Liitto ry - tukea ja toimintaa maahanmuuttajanaisille ja -lapsilleVAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 10.5.2016 Webmaster