Tukikeskus hilma

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas kertoo asioista, jotka vaikuttavat vammaisen maahanmuuttajan arkiseen elämään Suomessa.

Opas on vuodelta 2013. Sen viittomakielinen versio on toteutettu yhteistyössä Kuurojen liiton kanssa. Oppaan viittojat Markus Aro ja Tarja Sandholm (Viparo) käyttävät kansainvälistä viittomakieltä.

c. Vammaisfoorumi ry./Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Palveluoppaan koko teksti (tekstiversio)


Alkusanat


Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas kertoo vammaispalveluista, sosiaaliturvasta, opiskelusta ja työelämästä Suomessa. Kaikki nämä asiat vaikuttavat vammaisen maahanmuuttajan arkiseen elämään Suomessa.

Vamman ei tarvitse olla este opiskelulle, työelämälle, ystävien tapaamiselle, harrastuksille tai perheen perustamiselle. Tässä oppaassa kerrotaan palveluista, joiden tarkoitus on auttaa vammaista ihmistä elämään mahdollisimman täysipainoista elämää.

Opas on tarkoitettu avuksi ja tietolähteeksi ihmiselle, jonka voi olla vaikea saada tietoa muualta esimerkiksi kielivaikeuksien vuoksi.

Tässä oppaassa on kaksi osaa, osa1 ja osa 2.

Opas ilmestyi alun perin vuonna 2004. Oppaassa kerrottiin tukitoimista, joita tarjotaan vammaiselle maahanmuuttajalle, joka asuu vakituisesti Suomessa, ja jolla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

Vanhan oppaan tiedot on tarkistettu. Ne ovat tämän oppaan osassa 2.

Osa 1 on kokonaan uusi. Siinä kerrotaan asioista, jotka liittyvät maahanmuuttoon.
Siinä kerrotaan esimerkiksi, miten voi saada oleskeluluvan ja sosiaaliturvaa Suomessa.VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 21.2.2014 Webmaster