Tukikeskus hilma

(Osa 2) 15 PERHE


Jokaisella on oikeus perustaa perhe. Suomessa yhteiskunta tukee perheitä monin tavoin. Perheet voivat saada erilaisia taloudellisia tukia sekä ohjausta ja neuvontaa.(Osa 2) 15.1 Lastenhoito


Vanhemmat voivat hoitaa lapsia kotona tai hakea lapselle kunnallisen hoitopaikan.

Hoitopaikkaa kannattaa hakea ajoissa. Jos vanhemmat eivät tiedä etukäteen, milloin lapsi tarvitsee hoitopaikan, hoitopaikkaa pitää hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin sitä tarvitaan. Mitä myöhemmin hoitopaikkaa haetaan, sitä vaikeampaa on saada hoitopaikka kodin läheltä.

Kunta perii maksun hoitopaikasta. Perheen tulot vaikuttavat maksun suuruuteen.

Perhe voi ostaa päivähoitoa myös yksityiseltä palveluntarjoajalta. Siihen voi hakea tukea Kelasta.

Kotihoidon tuki. Lasten hoidosta kotona maksetaan perheelle kotihoidon tukea, jos lapsi on alle 3-vuotias. Tukeen vaikuttavat esimerkiksi lapsen ikä ja sisarusten määrä. Kotihoidon tukea ei voi saada, jos lapsella on paikka kunnallisessa päivähoidossa. Monet kunnat maksavat kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kuntalisää voi kysyä kotikunnasta.

Kunnallinen päivähoito. Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus kunnan päivähoitoon. Päivähoitopaikka voi olla päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla. Päivähoitopaikkaa haetaan kunnan päiväkodista tai sosiaalitoimistosta. Lasten päivähoidon maksuun vaikuttavat perheen tulot.(Osa 2) 15.2 Kotipalvelu


Vanhukset, vammaiset ja pitkään sairastaneet henkilöt voivat saada kunnan kotipalvelua. Sen tehtävänä on avustaa esimerkiksi peseytymisessä.

Kotipalvelua haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta.(Osa 2) 15.3 Omaishoidontuki


Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa kotona vammaista tai sairasta omaista. Tuen tarkoitus on, että vammainen tai sairas omainen ei joutuisi laitoshoitoon, vaan voisi elää kotonaan.

Hoitotuen suuruuteen vaikuttaa hoidon vaativuus. Jos omainen tarvitsee hoitoa vuorokauden ympäri, tuki on suurempi. Omaishoidontuen suuruus vaihtelee myös eri kunnissa.

Omaishoidontukea haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta.(Osa 2) 15.4 Neuvontaa ja tukea


Neuvolat. Lastenneuvolasta saa apua ja neuvoja lapsen kasvuun liittyvissä asioissa. Neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä, annetaan rokotuksia ja tuetaan vanhempien jaksamista.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi avioeron, lapsen kouluvaikeuksien tai muiden hankalien perhetilanteiden vuoksi. Perheneuvolassa voi keskustella myös lapsen huolista ja peloista sekä kasvatukseen liittyvistä asioista.

Lisätietoa saa kotikunnan neuvolasta.

Pari- ja perheterapia. Parisuhteen vaikeuksiin voi hakea apua ja neuvoja parisuhde- ja perheterapiasta. Terapiassa etsitään yhdessä ratkaisua vaikeuksiin, esimerkiksi perheväkivaltaan, mielenterveyden ongelmiin tai päihdeongelmiin. Terapiasta voi saada myös tukea, jos läheinen ihminen sairastuu tai kuolee.

Parisuhde- ja perheterapia on maksutonta. Lisätietoja saa kotikunnan sosiaalityöntekijältä.

Seksuaalineuvonta. Seksuaalineuvonnasta saa tietoa ja tukea seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Neuvonnassa voi keskustella esimerkiksi vamman tai sairauden vaikutuksesta seksuaalisuuteen, seksielämän ongelmista tai tunne-elämän ja ihmissuhteiden vaikeuksista.

Seksuaalineuvonta sopii sekä pariskunnille että sellaisille, jotka asuvat yksin.

Seksuaalineuvontaa on tarjolla terveyskeskuksissa ja kuntoutuskeskuksissa. Myös puhelimitse ja internetistä saa neuvontaa Sexpo-säätiöstä tai Väestöliitosta.

Seksuaalineuvontaa tarjotaan terveyskeskuksissa ja useissa kuntoutuskeskuksissa. Eri puolella Suomea on myös yksityisiä seksuaalineuvojia ja seksuaaliterapeutteja.

Seksuaalineuvontaa:
Sexpo
väestöliitto


(Osa 2) 15.5 Perhetyö


Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on tukea perheitä ja ehkäistä ongelmia. Ennaltaehkäisevää perhetyötä voidaan tehdä monella tavalla, ja se voidaan aloittaa ilman lähetettä.

Lastensuojelun perhetyö on tukitoimi, jonka avulla tuetaan perheitä ja varmistetaan, että lapsen etu toteutuu. Sitä tehdään lastensuojelun sosiaalityöntekijän aloitteesta.

Perhetyötä järjestää kunnan sosiaalitoimi.


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster