Tukikeskus hilma

(Osa 2) 14 TYÖ


Jokaisella on oikeus työhön ja toimeentuloon. Suomessa monet vammaiset ihmiset ovat mukana työelämässä. Työnantajat voivat saada tukea ja korvauksia, jos vammaisen ihmisen palkkaamisen vuoksi työpaikalle tarvitaan erityisjärjestelyjä.(Osa 2) 14.1 Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut


Työ- ja elinkeinotoimistot eli TE-toimistot auttavat työn hakemisessa. TE-toimiston neuvojat ja ammatinvalintapsykologit auttavat työnhakijoita löytämään sopivia työpaikkoja tai koulutusta.

Toimistoissa työskentelee myös neuvojia, jotka ovat perehtyneet osatyökykyisten työnhakijoiden työn hakemiseen. Heidän kanssaan voi esimerkiksi neuvotella, jos tarvitsee työssä käymiseen erityisjärjestelyitä, apuvälineitä tai muuta avustusta.

TE-toimistot järjestävät myös suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille.

TE-toimistot järjestävät myös työvoimapoliittista koulutusta. Se on koulutusta ihmisille, jotka ovat työttömiä tai saattavat joutua työttömiksi. Tähän koulutukseen voivat hakeutua myös osatyökykyiset ihmiset.

TE-toimiston palvelut ovat ilmaisia. Myös vammaisjärjestöissä on työllistämistä tukevia palveluita.

Työnhakijan kannattaa käyttää TE-toimiston palveluja ja etsiä myös itse aktiivisesti työpaikkaa.(Osa 2) 14.2 Kuntouttava työtoiminta


Kunnat järjestävät työtoimintaa asukkaille, jotka ovat olleet pitkään työttömänä. Kunnan sosiaalitoimi ja TE-toimisto päättävät yhdessä asiakkaan kanssa, millaista työtoimintaa tai koulutusta asukas tarvitsee.

Työtoimintaa järjestetään erityisesti alle 25-vuotiaille. Se kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Työtoimintaan osallistuva ei saa työstä varsinaista palkkaa, mutta hän voi saada työttömyysturvaansa pientä lisää. Kunta korvaa myös työmatkakustannukset.

Lisätietoa saa TE-toimistosta ja kunnan sosiaalitoimistosta.(Osa 2) 14.3 Tuettu työ


Vammaiset tai osatyökykyiset ihmiset voivat työllistyä myös tuettuun työhön. Tuettu työ on normaalia työtä esimerkiksi kaupassa tai toimistossa. Työntekijälle maksetaan työstä palkkaa.

Työpaikan löytämisessä ja työssä selviytymisessä auttaa työvalmentaja. Valmentaja voi aluksi olla mukana työpaikalla ja huolehtia siitä, että työntekijä saa tarpeeksi apua ja tukea työn opettelussa.

Lisätietoa tuetusta työstä saa kuntien vammaispalvelusta, työkeskuksista ja eri vammaisjärjestöistä.(Osa 2) 14.4 Eläkkeen lepäämään jättäminen


Kelan täyden työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään. Se tarkoittaa, että eläkkeensaaja siirtyy työelämään tietyksi ajaksi eikä nosta silloin eläkettä. Työtä voi kokeilla vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Tänä aikana ei menetä oikeutta eläkkeeseen. Palkan lisäksi Kelasta voi saada kahden vuoden ajan ylintä vammaistukea.

Jos työssä käyminen syystä tai toisesta käy mahdottomaksi, voi työnteon lopettaa ja siirtyä takaisin eläkkeensaajaksi. Lisätietoja saa Kelasta.


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster