Tukikeskus hilma

(Osa 2) 12 KUNTOUTUS JA APUVÄLINEET


Vaikeasti vammainen ihminen voi hakea kuntoutusta Kelasta, kotikunnastaan tai vakuutusyhtiöstä.

Kela järjestää lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta. Kuntoutuksen tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä selviämään arkielämässä ja parantaa hänen toimintakykyään.

Kotikunnan terveydenhuolto järjestää vaikeasti vammautuneelle ihmiselle kuntoutusta, joka liittyy sairaanhoitoon heti vammautumisen jälkeen. Vakuutusyhtiö voi korvata kuntoutuksen, jos vammautuminen on tapahtunut tapaturmaisesti. Vakuutusyhtiön korvauksen saa vain sellainen ihminen, jolla on tapaturman tapahtuessa ollut vakuutus jossakin vakuutusyhtiössä.


(Osa 2) 12.1 Sopeutumisvalmennus


Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään eri sairaus- ja ikäryhmille. Sopeutumisvalmennukseen voi osallistua esimerkiksi perhe, jossa on vammainen lapsi.

Kurssien tarkoituksena on auttaa vammaisia ja heidän omaisiaan sopeutumaan vamman aiheuttamaan elämänmuutokseen. Kursseilla saa esimerkiksi tietoa vammasta tai sairaudesta.

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät vammaisjärjestöt, Kela sekä muut kuntoutuksen palveluntuottajat. Kurssien kustannukset korvaa joko Kela, kotikunta tai vakuutusyhtiö.

Kuntoutuksen matkakustannuksiin voi saada Kelalta korvausta. Toisinaan myös kuntoutuksen järjestäjä voi korvata matkakustannukset.

Lisätietoa saa Kelasta ja vammaisjärjestöistä.(Osa 2) 12.2 Apuvälineet


Vammainen ihminen voi saada tarvitsemansa apuvälineet kotikunnan terveydenhuollosta.

Perusapuvälineet, kuten pyörätuolin tai valkoisen kepin, järjestää yleensä terveyskeskus. Kalliit apuvälineet, kuten sähköpyörätuolin, lukutelevision tai tietotekniset laitteet, myöntää keskussairaala. Apuvälineet ovat vammaiselle ihmiselle ilmaisia. Myös niiden korjaus, uusiminen ja käytön opetus ovat ilmaisia palveluita.

Myös kunnan sosiaalitoimi voi korvata vammaiselle henkilölle sellaisia apuvälineitä, joita hän tarvitsee päivittäin.

Lisätietoa saa kotikunnan terveydenhuollosta. Myös vammaisjärjestöistä voi kysyä lisätietoa apuvälineistä.


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster