Tukikeskus hilma

(Osa 2) 9 AVUSTAJAT


(Osa 2) 9.1 Henkilökohtainen apu


Vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus henkilökohtaiseen apuun kotona ja kodin ulkopuolella.

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että kunnalla on velvollisuus järjestää hakijalle henkilökohtaista apua, jos hakija täyttää avun saamisen ehdot. Kunta ei voi kieltäytyä järjestämästä palvelua esimerkiksi vetoamalla kunnan rahatilanteeseen.

Henkilökohtaista apua voi saada esimerkiksi seuraaviin asioihin:
• ruoanvalmistus
• siivous
• vaatehuolto
• kodin ulkopuolella asiointi
• opiskelu tai työ
• harrastukset
• muu yhteiskunnallinen osallistuminen.

Avustajan tehtävänä ei ole tehdä asioita vammaisen ihmisen puolesta, vaan avustaa häntä niissä asioissa, joissa vamma tai sairaus on haittana.

Henkilökohtaista apua haetaan oman kunnan sosiaalitoimiston vammaispalveluista. Henkilökohtainen apu on maksutonta palvelua.

Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta: Assistentti.info


(Osa 2) 9.2 Opaskoira


Näkövammaiset ihmiset voivat saada avukseen koulutetun opaskoiran, joka auttaa näkövammaista liikkumaan vieraassa ympäristössä.

Opaskoiraa haetaan oman keskussairaalan kautta. Lisätietoja saa Näkövammaisten Keskusliiton opaskoirakoululta: Opaskoirakoulu


(Osa 2) 9.3 Avustajakoira


Liikuntavammainen ihminen voi saada koulutetun avustajakoiran, joka auttaa häntä päivittäisissä toimissa. Koira voi esimerkiksi painaa valokatkaisijaa, vetää pyörätuolia ulkona lumessa sekä noutaa, nostaa ja kuljettaa tavaroita.

Lisätietoa avustajakoirasta saa Invalidiliitosta: Invalidiliitto


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster