Tukikeskus hilma

(Osa 2) 8 LIIKKUMINEN


(Osa 2) 8.1 Kuljetuspalvelut


Kunta järjestää vaikeasti vammaisille asukkailleen kuljetuspalveluita, jos liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä on vamman vuoksi hyvin vaikeaa. Vaikeasti vammainen ihminen voi käyttää kuljetuspalveluita työ- ja opiskelumatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin. Laissa on määritelty, kuinka monta matkaa henkilö voi saada. Kuljetuspalvelut maksavat yleensä saman verran kuin julkinen liikenne.

Kuljetuspalveluita haetaan kotikunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.

(Osa 2) 8.2 Liikkumisen apuvälineet


Kunnasta voi saada lainaan tai omaksi erilaisia liikkumisen apuvälineitä, jos tarvitsee niitä vamman tai sairauden vuoksi. Liikkumisen apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli, kävelykeppi ja rollaattori.

(Osa 2) 8.3 Alennuksia eri liikennevälineissä


Julkinen liikenne myöntää alennuksia eri ihmisryhmille. Esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset voivat saada alennuksia junissa, busseissa ja lentoliikenteessä. Oman kunnan liikennelaitoksilta saa lisätietoa alennuksista.

Junat. VR antaa eläkeläisille ja opiskelijoille alennusta junalipuista. Näkövammaisen tai liikuntavammaisen henkilön saattaja saa junalipun ilmaiseksi. Jos näkövammaisella henkilöllä ei ole saattajaa, opaskoira voi matkustaa junassa ilmaiseksi.

Lisätietoa VR:n alennuksista: VR

Linja-autot. Matkahuolto myöntää eläkeläisille ja opiskelijoille alennusta bussilipusta. Vammaisen henkilön saattaja maksaa normaalin hinnan.

Lisätietoa Matkahuollon alennuksista: Matkahuolto

Lentokoneet. Jotkut lentoyhtiöt tarjoavat erilaisia etuja vammaiselle henkilölle. Myös saattaja voi saada etuja. Etuna voi olla esimerkiksi mahdollisuus siirtää matkustusaikaa tavallista joustavammin. Finnairin kotimaanlennoilla vammainen henkilö ja hänen saattajansa voivat yleensä ostaa seniorihintaisen lipun. Siinä on joustavammat ehdot kuin tavallisessa lipussa. Edut koskevat kotimaanlentoja. Lisätietoa voi kysyä lentoyhtiöstä.

Kunnan liikennelaitokset ja liikennöitsijät. Kunnan liikennelaitokset ja liikennöitsijät antavat usein alennusta vammaisille henkilöille. Alennukset vaihtelevat. Asiasta voi kysyä lisää oman kunnan liikennelaitokselta tai liikennöitsijöiltä.


(Osa 2) 8.4 Oma auto


Auton hankintaan, autokoulun ajo-opetukseen ja auton muutostöihin voi hakea rahallista tukea.

Nämä kunnan tarjoamat tuet ovat harkinnanvaraisia eli niihin vammaisella henkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta.

Autokoulu. Vammainen ihminen voi saada kunnalta rahallista tukea ajokortin suorittamiseen. Tukea haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta.

Auton hankinta. Vammainen ihminen voi saada korvausta, jos auton hankkiminen on vamman tai sairauden vuoksi välttämätöntä. Korvaus on noin puolet auton hankintahinnasta. Korvausta voi hakea kotikunnan sosiaalitoimistosta.

Vammaisen pysäköintilupa Vaikeasti vammainen voi saada poliisilta pysäköintiluvan. Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään esimerkiksi invalidipaikoille. Lupa on maksullinen.

Pysäköintilupaa haetaan poliisilta joko sähköisesti tai henkilökohtaisesti.

Pysäköintiluvan hakemiseen tarvitaan:
• 2 mustavalkoista valokuvaa
• pysäköintilupahakemus
• lääkärintodistus sairaudesta tai vammasta.

Auton verotus. Suomessa auton ostaja maksaa autoveroa. Vammainen henkilö voi kuitenkin saada autoveronpalautusta, jos vammaisuuden haitta-aste on riittävän suuri ja auto on välttämätön liikkumista varten. Näkö- tai liikuntavamman haitan täytyy olla vähintään 80 prosenttia, ja auton täytyy tulla vammaisen henkilön omaan käyttöön. Myös muulla tavalla vammainen tai sairas henkilö voi saada autoveron palautusta. Siinä tapauksessa auton täytyy olla välttämätön henkilön työssäkäynnin tai opiskelun takia. Palautusta haetaan Hangon tullista.

Lisätietoa autoveron palauttamisesta: Tulli

Ajoneuvovero Ajoneuvoverosta voi saada vapautuksen henkilö,
• jolla on vammaisen pysäköintilupa tai
• joka kuljettaa vammaista, jolla on vammaisen pysäköintilupa tai
• henkilö, jolle on myönnetty autoveron palautus.

Lisätietoa vapautuksesta ajoneuvoverosta: Trafi

Auton muutostyöt. Vamman tai sairauden vuoksi autoon täytyy toisinaan tehdä muutoksia. Tällainen muutos on esimerkiksi pyörätuolin nostolaite. Muutostöiden kuluihin voi hakea korvausta kunnan sosiaalitoimistosta. Joskus myös vakuutusyhtiöt korvaavat autojen muutostöitä.


(Osa 2) 8.5 Liikkumistaidon ohjaus


Näkövammaiset voivat saada liikkumistaidon ohjausta. Sen tarkoitus on, että näkövammainen ihminen oppii liikkumaan turvallisesti ja itsenäisesti hänelle tärkeissä ympäristöissä.

Liikkumistaidon ohjausta antavat keskussairaalat, näkövammaisten oppilaitokset sekä kunnan sosiaalitoimi. Lisätietoa saa esimerkiksi Näkövammaisten Keskusliitosta.<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster