Tukikeskus hilma

(Osa 2) 7 ASUMINEN


Suomessa tavoitteena on, että vammaiset ihmiset voisivat elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Vammaiset ihmiset voivat asua omissa asunnoissaan tai palvelutaloissa. Toisinaan asuntoa pitää muuttaa tai sinne pitää hankkia erilaisia välineitä, jotta itsenäinen elämä olisi mahdollista. Asunnon muuttamiseen ja asumista helpottavien välineiden hankkimiseen voi saada rahallista tukea.


(Osa 2) 7.1 Asumista helpottavat välineet


Vaikeavammaiset ihmiset voivat saada kunnalta tukea asumista helpottaviin apuvälineisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuulovammaisten hälytinjärjestelmä ja liikuntavammaisten porrasnosturit. Tuen tarkoitus on auttaa vammaista ihmistä asumaan mahdollisimman itsenäisesti omassa asunnossaan.(Osa 2) 7.2 Asunnon muutostyöt


Usein asunnossa täytyy tehdä erilaisia muutostöitä ja remonttia, jotta se soveltuu vaikeasti vammaisen henkilön asunnoksi. Muutostöiden aiheuttamia kustannuksia korvataan, jos muutokset täytyy tehdä, jotta vammainen tai sairas henkilö kykenee asumaan kotonaan. Korvausta voi saada esimerkiksi ovien levennykseen, valaistuksen muuttamiseen tai pyörätuoliluiskien rakentamiseen.

Asumiseen liittyviä korvauksia ja tukia haetaan kunnan vammaispalvelusta.


(Osa 2) 7.3 Palveluasuminen


Jos vammainen ihminen tarvitsee runsaasti apua selvitäkseen jokapäiväisistä askareistaan, palveluasuminen voi olla hyvä ratkaisu. Vammainen ihminen voi esimerkiksi asua omassa asunnossaan, johon hän saa riittävät palvelut ja tukitoimet. Asunto voi olla myös palvelutalossa, jossa asuu muitakin asumisen tukea tarvitsevia. Asukas voi saada palvelutalosta apua esimerkiksi ruokailuun, peseytymiseen ja terveyden hoitamiseen.

Palvelutalossa asukkaalla on kaikki tavalliset asukkaan oikeudet ja velvollisuudet.


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster