Tukikeskus hilma

(Osa 2) 6 ELÄKKEET


Eläkettä saavat ihmiset, jotka eivät vanhuuden tai työkyvyttömyyden vuoksi voi käydä työssä.

Eläkkeitä on useita. Suomessa asuvat iäkkäät ihmiset voivat saada vanhuuseläkettä. Siihen voi kuulua ansioeläke, jos on ollut riittävän kauan mukana työelämässä. Ansioeläke kertyy ansiotyön tulojen mukaan. Jos ansiotuloja ei ole ollut, voi iäkäs ihminen saada kansaneläkettä.

Eläkkeiden saamisessa on rajoituksia. Joidenkin eläkkeiden saamiseen vaikuttaa se, kuinka kauan eläkettä hakeva ihminen on asunut Suomessa.(Osa 2) 6.1 Takuueläke


Takuueläke on vähimmäiseläke, jota maksetaan pienituloisille eläkeläisille. Takuueläkettä voi saada, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun on täyttänyt 16 vuotta.

Takuueläkettä haetaan Kelasta. Eläkkeen määrä riippuu hakijan muista eläkkeistä.

Lisätietoa takuueläkkeestä: Kela


(Osa 2) 6.2 Kuntoutustuki


Kuntoutustukea voi hakea määräajaksi, jos työkyky on tilapäisesti heikentynyt. Tukea myönnetään hoidon ja kuntoutuksen ajaksi, kunnes tuen saaja voi palata työhön. Tukea haetaan Kelalta tai Työeläkelaitokselta.


(Osa 2) 6.3 Työkyvyttömyyseläke


Jos työnteko on vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi mahdotonta, voidaan henkilölle myöntää työkyvyttömyyseläke. Alle 20-vuotias ei kuitenkaan voi saada sitä ennen kuin hänen kuntoutusmahdollisuutensa on selvitetty.

Työkyvyttömyyseläkettä haetaan Kelalta tai Työeläkelaitokselta.


(Osa 2) 6.4 Eläkkeensaajan lapsikorotus


Eläkkeensaaja, jolla on alle 16-vuotiaita lapsia, voi saada lapsikorotuksen. Lapsikorotusta haetaan Kelalta, ja se on verotonta.

Lisätietoa lapsikorotuksesta: Kela


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster