Tukikeskus hilma

(Osa 2) 4 PALVELUIDEN HAKEMINEN(Osa 2) 4.1 Palveluiden hakeminen ja päätökset


Jotta palveluja voi saada, niitä täytyy hakea. Kun hakee kunnalta tai Kelalta jotain palvelua, se kannattaa tehdä kirjallisesti. Useimmiten palvelua haetaan lomakkeella, johon liitetään esimerkiksi lääkärinlausunto.

Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa, miten palveluja haetaan. Viranomaiset vastaavat hakemukseen kirjallisesti. Vastauksesta käy ilmi viranomaisten päätös asiasta sekä perustelut sille.


(Osa 2) 4.2 Muutoksen hakeminen


Jos asiakas on tyytymätön viranomaisen päätökseen, voi siihen yleensä hakea muutosta (valittaa päätöksestä). Päätöksen mukana on tieto siitä, voiko päätökseen hakea muutosta. Lisäksi päätöksessä neuvotaan, miten, keneltä ja kuinka nopeasti muutosta pitää hakea. Yleensä muutosta kannattaa hakea heti, kun on saanut päätöksen.

Jos asiakas tarvitsee apua muutoksen hakemisessa, hän voi kysyä neuvoa kunnan sosiaaliasiamieheltä. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja neuvoa asiakkaita kiistakysymyksissä.

Terveydenhuollon hoitopäätöksiin ei voi hakea muutosta. Jos asiakas on tyytymätön terveydenhuollon palveluihin, hän voi kuitenkin tehdä muistutuksen tai kantelun. Neuvoa voi kysyä potilasasiamieheltä.(Osa 2) 4.3 Viranomaisen vaitiolovelvollisuus


Viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että viranomainen ei saa kertoa kenellekään ulkopuoliselle asiakasta koskevia asioita. Viranomainen voi kuitenkin käsitellä asiaa muiden viranomaisten kanssa, jos yhteistyö heidän kanssaan on lain mukaan sallittua.

Vaitiolovelvollisuus koskee myös perhettä: viranomainen ei saa kertoa asiakasta koskevia asioita edes perheenjäsenille, ellei asiakas itse anna siihen lupaa.


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster