Tukikeskus hilma

(Osa 2) 2 SUUNNITELMA PALVELUISTA JA KUNTOUTUKSESTA


Vammainen ihminen tekee yhdessä kotikuntansa sosiaalitoimen kanssa palvelusuunnitelman. Siinä päätetään, millaisia palveluita vammainen henkilö tarvitsee. Palvelusuunnitelman laatimisessa voivat olla mukana myös vammaisen ihmisen läheiset. Tarpeen vaatiessa suunnitelman laatimiseen osallistuvat myös muut kunnan viranomaiset. Palvelusuunnitelmassa nimetään vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että suunnitelmaa noudatetaan.

Lisätietoa palvelusuunnitelmasta: Sosiaaliportti

Kuntoutukseen pääsemiseksi tarvitaan kuntoutussuunnitelma. Siinä päätetään, millaista kuntoutusta vammainen henkilö tarvitsee. Kuntoutussuunnitelman laativat yhdessä vammainen ihminen sekä häntä hoitava taho.

Maahanmuuttajalla on lain mukana oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos
• hän on työtön ja hakee töitä tai
• hän saa toimeentulotukea.
• alkukartoituksessa ilmenee tarve suunnitelmalle.

Alkukartoitus tehdään maahanmuuton alkuvaiheessa työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville maahanmuuttajille. Kaikille maahanmuuttajille ei tehdä alkukartoitusta tai kotoutumissuunnitelmaa.

Kotoutumissuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi sen jälkeen, kun henkilö on tullut Suomeen. Kotoutumissuunnitelmaan voi saada jatkoa enintään kaksi vuotta, jos siihen on erityinen syy.

Kotoutumissuunnitelman tarkoitus on auttaa ihmistä sopeutumaan Suomeen. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi suomen kielen kursseja, kuntoutusta ja ammatinvalinnanohjausta.

Asiakas tekee kotoutumissuunnitelman TE-toimistossa tai sosiaalitoimistossa yhdessä työntekijän kanssa.

<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster