Tukikeskus hilma

(Osa 1) 6 MUUKALAISPASSI JA PAKOLAISEN MATKUSTUSASIAKIRJA


Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja voivat tietyissä tilanteissa korvata passin, mutta ne eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia.

Suomen viranomaiset voivat antaa muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan sellaiselle henkilölle, jolla on oleskelulupa, mutta joka ei voi jostain syystä saada passia omasta kotimaastaan.

Jos henkilö, jolla on muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja, haluaa käydä ulkomailla, hän voi palata Suomeen, jos matkustusasiakirja ja oleskelulupa ovat voimassa.

Ensimmäistä muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa haetaan poliisin toimipisteestä. Maahanmuuttovirasto päättää, saako henkilö sen.

Jos viranomaiset eivät voi varmistaa, kuka henkilö on, asia merkitään muukalaispassiin tai matkustusasiakirjaan. Jos viranomaiset eivät voi varmistaa, kuka henkilö on, Suomessa voi olla vaikeaa avata pankkitili ja hoitaa muita asioita, joissa henkilöllisyys pitää todistaa.

Lisätietoa muukalaispassista ja pakolaisen matkustusasiakirjasta:

Maahanmuuttovirasto
Poliisi

Lisää tietoa varmistamattoman henkilöllisyyden ongelmista: Vähemmistövaltuutetun toimisto

<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster