Tukikeskus hilma

(Osa 1) 4 KOTOUTUMISEN ALKUVAIHE


Kun henkilö muuttaa vakinaisesti Suomeen, hän voi hakea palveluita, jotka auttavat häntä kotoutumaan Suomeen. Vammaisella henkilöllä ja hänen perheenjäsenillään on samat oikeudet kotoutumiseen kuin kaikilla muilla.

Alkuvaiheen palveluita ovat:
• perustieto Suomesta ja kotikunnasta
• neuvonta ja ohjaus
• alkukartoitus
• kotoutumissuunnitelma
• kotoutumiskoulutus

Alkukartoitusta voi pyytää työ- ja elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta tai sosiaalitoimistosta omasta kotikunnasta. Jos henkilö haluaa tehdä työtä Suomessa, hänen kannattaa pyytää alkukartoitusta TE-toimistosta.

Alkukartoitus on keskustelu, jonka henkilö käy viranomaisen kanssa. Viranomainen selvittää, millainen henkilön tilanne on, ja millaista palvelua hän tarvitsee. Alkukartoitukseen voi sisältyä esimerkiksi kielitaidon testaus ja ammatillisen osaamisen kartoitus. TE-toimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko henkilö yksilöllisen kotoutumissuunnitelman. Kaikki eivät tarvitse sitä.

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kotoutumiskoulutuksesta ja muista asioista, jotka auttavat henkilöä kotoutumaan Suomeen. Kotoutumiskoulutusta voi olla esimerkiksi suomen kielen kurssi tai työharjoittelu. Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestää kolme vuotta.

Jos henkilö on sairas tai vammainen eikä voi sen vuoksi osallistua kotoutumistoimenpiteisiin, kotoutumissuunnitelman kestoa voidaan pidentää. Kotoutumissuunnitelmaa ei kuitenkaan voida jatkaa enempää kuin kaksi vuotta.

Lisätietoa alkuvaiheen koulutuksesta: TE-toimistot ja asuinkunnan sosiaalitoimisto<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster