Tukikeskus hilma

(Osa 1) 3 SOSIAALITURVA


Kun henkilö muuttaa Suomeen vakinaisesti, hän saa yleensä heti oikeuden Suomen sosiaaliturvaan ja voi saada Kelan etuuksia. Jos henkilö haluaa oikeuden Suomen sosiaaliturvaan, hänen täytyy tehdä hakemus Kelassa. Kela päättää, asuuko henkilö Suomessa vakinaisesti.

Vakinaista asumista on esimerkiksi:

Paluumuutto. Jos henkilö on saanut oleskeluluvan vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi suomalaisen syntyperän perusteella, hänellä on yleensä heti oikeus sosiaaliturvaan.

Vähintään kahden vuoden työskentely Suomessa. Jos henkilö työskentelee Suomessa kaksi vuotta tai pidemmän ajan, hän saa yleensä heti oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Kela katsoo työsopimuksesta tai kysyy työnantajalta, kuinka kauan työskentely kestää.

Joskus työntekijä voi saada osittaisen oikeuden Suomen sosiaaliturvaan ja saada joitain etuuksia, vaikka hän työskentelisi Suomessa vain yli neljä kuukautta. Siinä tapauksessa henkilö ei asu vakinaisesti Suomessa. Hänen perheenjäsenensä eivät saa automaattisesti oikeutta Suomen sosiaaliturvaan.

Avioliitto tai muu läheinen perhesuhde henkilöön, joka asuu vakinaisesti Suomessa. Perheenjäseniä ovat aviopuoliso, avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Perheenjäseniä ovat lisäksi alle 18-vuotiaat omat lapset ja ottolapset ja myös puolison lapset, jos he asuvat samassa taloudessa.

Jos henkilö tarvitsee Suomeen oleskeluluvan, oleskeluluvan täytyy olla myönnetty vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi.

Jos ulkomaalainen muuttaa Suomeen vain väliaikaisesti, hänellä ei ole oikeutta Kelan sosiaaliturvaan. Esimerkiksi opiskelijat muuttavat Suomeen vain väliaikaisesti, jos opiskelu on muuton ainoa syy. Jos muuttoon on muitakin syitä, henkilö voi päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos henkilö saa etuuksia jostakin toisesta maasta tai kuuluu jonkin toisen maan sosiaaliturvan piiriin, hänellä ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos henkilö muuttaa väliaikaisesti Suomeen EU-maasta, Norjasta, Islannista, Sveitsistä tai Liechtensteinista, hänellä on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Jos henkilö hakee Suomesta turvapaikkaa, hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin silloin, kun hakemusta vielä käsitellään. Turvapaikanhakijoilla on kuitenkin oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Turvapaikanhakijalapsilla on samat oikeudet kuin suomalaisilla lapsilla. Vastaanottokeskukset järjestävät palveluita turvapaikanhakijoille.

Jos henkilö saa Suomesta oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, hän pääsee Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos hän jää Suomeen asumaan vakinaisesti. Oleskeluluvan täytyy olla voimassa ainakin yksi vuosi. Jos henkilö saa Suomesta oleskeluluvan tilapäisen suojelun tarpeen perusteella, hän ei saa oikeutta Suomen sosiaaliturvaan.

Kiintiöpakolaiset pääsevät Suomen sosiaaliturvan piiriin heti, kun he muuttavat Suomeen.

Jos henkilö on alun perin muuttanut Suomeen vain tilapäisesti, mutta jää kuitenkin Suomeen asumaan, hänet voidaan myöhemmin hyväksyä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Silloin hänellä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

Lisätietoa sosiaaliturvan piiriin pääsemisestä: Kela<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster