Tukikeskus hilma

(Osa 1) 1 OLESKELULUPA SUOMEEN


Jos ulkomaalainen haluaa olla Suomessa pitkään, hänellä pitää olla oleskelulupa.

Vain Pohjoismaiden, EU-maiden, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa. He saavat vapaasti opiskella, tehdä töitä ja olla yrittäjinä Suomessa. Heidän täytyy kuitenkin rekisteröidä oleskelu Suomessa, jos he asuvat Suomessa pitkään.

Ulkomaalaisen täytyy tavallisesti hakea oleskelulupaa jo ennen, kuin hän tulee Suomeen. Oleskelulupaa haetaan lähtömaasta eli siitä maasta, josta henkilö tulee Suomeen. Oleskelulupaa haetaan lähtömaassa Suomen edustustosta. Maahanmuuttovirasto päättää, saako ulkomaalainen ensimmäisen oleskeluluvan.

Jos ulkomaalainen haluaa oleskeluluvan Suomeen, hänellä täytyy olla siihen hyvä syy. Hyvä syy voi olla esimerkiksi työ, opiskelu, perhe tai paluumuutto. Hyvä syy voi olla myös se, että ulkomaalainen haluaa tehdä Suomessa työtä yrittäjänä, tai että hänellä on suomalainen syntyperä.

Suomalainen syntyperä tarkoittaa, että ihminen itse tai toinen hänen vanhemmistaan tai kaksi hänen isovanhempaansa ovat suomalaisia.

Jos ulkomaalainen haluaa oleskeluluvan Suomeen, hänen täytyy lisäksi todistaa, että hän voi itse maksaa omat kulunsa Suomessa. Oleskelupa on yleensä maksullinen.

Oleskeluluvan voi saada myös kansainvälisen suojelun perusteella. Se tarkoittaa, että ulkomaalainen hakee esimerkiksi turvapaikkaa. Jos ulkomaalainen hakee Suomesta turvapaikkaa, hän voi hakea oleskelulupaa vasta sitten, kun hän on jo Suomessa. Maahanmuuttovirasto päättää, saako hän oleskeluluvan vai ei.

Jos ulkomaalainen haluaa olla Suomessa alle kolme kuukautta, hän ei yleensä tarvitse oleskelulupaa, vaan viisumin. Joskus ulkomaalainen kuitenkin tarvitsee oleskeluluvan, vaikka hän haluaisi olla Suomessa vain vähän aikaa. Jos et ole varma, tarvitsetko oleskeluluvan vai viisumin, voit kysyä sitä Suomen edustustosta.

Myös vammainen ihminen voi saada oleskeluluvan Suomeen.

Lisätietoa oleskeluluvasta: Maahanmuuttovirasto (Migri)

Lisätietoa viisumeista: Ulkoministeriö

Apua ja neuvoja turvapaikan hakemiseen: Pakolaisneuvonta

<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster