Tukikeskus hilma

(Osa 1) 2 ULKOMAALAISEN REKISTERÖINTI


Jos Pohjoismaiden kansalainen asuu Suomessa yli kuusi kuukautta, hänen täytyy rekisteröidä oleskelu maistraatissa siinä kunnassa, jossa hän asuu. Jos EU-maiden tai Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen asuu Suomessa yli kolme kuukautta, hänen täytyy rekisteröidä oleskelu poliisilaitoksella siinä kunnassa, jossa hän asuu. Jotta rekisteröinti poliisilaitoksella onnistuu, henkilön täytyy todistaa, että hän voi maksaa omat ja perheensä kulut Suomessa.

Laki vaatii, että ulkomaalainen ilmoitetaan Suomen väestötietojärjestelmään, jos hän asuu Suomessa yli vuoden. Väestötietojärjestelmään ilmoitetaan esimerkiksi nimi, syntymäaika, kansalaisuus, osoite ja perhesuhteet. Rekisteritietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun järjestetään vaalit tai tehdään tilastoja. Myös verohallinto, terveydenhuolto ja oikeushallinto tarvitsevat rekisteritietoja.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidytään maistraatissa omassa asuinkunnassa. Kun henkilö muuttaa vakinaisesti Suomeen, ja kun hän rekisteröityy maistraatissa, hänelle rekisteröidään kotikunta, ja hänelle annetaan suomalainen sosiaaliturvatunnus. Maistraatti arvioi erikseen jokaisen muuton ja päättää, onko muutto vakinainen vai ei.

Jos ulkomaalainen asuu Suomessa vain vähän aikaa, hän voi saada henkilötunnuksen, jos hän tarvitsee sitä esimerkiksi työn takia. Hänelle ei kuitenkaan rekisteröidä kotikuntaa Suomessa. Sen takia hänellä ei ehkä ole samoja oikeuksia kuin sellaisella henkilöllä, joka asuu Suomessa vakituisesti.

Henkilö ei voi tavallisesti saada kunnan palveluita, esimerkiksi terveydenhuoltoa ja vammaispalveluita, jos hänellä ei ole rekisteröityä kotikuntaa Suomessa.

Lisätietoa rekisteröinnistä:

Maistraatti
Poliisi

<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster