Photo by Nathan Anderson on Unsplash

Farsi/فارسی

 مرکز یاری رسانی به مهاجران معلول هیلما
هیلما به منظور کمک به مهاجران معلول خدمات ذیل را به مراجعه کنندگان اراىه میدهد
– آگاهی درباره خدمات (خدمات شهرداریها، کلا و ارگانهای مردمی ) و حقوق معلولین درفنلاند
– راهنمایی برای درخواست خدمات وهمچنین پر کردن فرمهای مربوطه
-تشکیل گروههای همگن یاری دهنده (گروههایی که اعضای شرکت کننده در آن دارای شرایط مشابه هستند)
-اراێه مشاوره و آموزش به انجمنها و ادارات مختلف
جهت ارتباط با ما با روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بین ساعت ١٢ تا ٢ بعد ازظهربا شماره تلفن 0449016101 تماس حاصل نمایید خدمات تلفنی ، فنلاندی و انگلیسی اراێه میگردد. درصورت نیاز ازمترجم استفاده میکنیم..
در صورتیکه بلافاصله قادر به جوابگویی به تماس تلفنی شما نباشیم ، بعدا با شما تماس میگیریم.
هزینه تماس تلفنی برابر نرخ معمولی تماسهای تلفنی میباشد.
در صورت تمایل میتوانید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید. ایمیل ما :
info(at)tukikeskushilma.fi
لازم به ذکر است که خدمات هیلما رایگان میباشد.

راهنمای خدمات متعلق به مهاجران معلول