Photo by Benjamin Child on Unsplash

Edustukset

Hallitus

Hallitus vuodeksi 2019

Puheenjohtaja Sari Kokko

Näkövammaisten liitto ry

Aloitin Vammaisfoorumin puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Hallituksessa ehdin olla pari vuotta ja edelliskerran historian hämärissä vuosina 2000-2002.

Teen töitä Näkövammaisten liitossa järjestöjohtajana. Työni on vaikuttamista, yhteistyötä, näkövammaisten ihmisten elämässä ja arjessa tärkeiden asioiden esillä pitämistä ja kansainvälisiä asioita. Taustaltani olen kasvatustieteilijä, joka tuo palan lukkarin rakkautta koulutusasioihin. Järjestöissä olen tehnyt töitä 20 vuotta. Ennen näitä vuosia ehdin kurkistaa hetken työelämää valtiolla.

Vapaa-aikana luen, lenkkeilen, käyn kuntosalilla ja erilaisissa jumpissa.

sari.kokko@nkl.fi

 

Varapuheenjohtaja Tarja Parviainen

Autismi- ja Aspergerliitto ry

tarja.parviainen@autismiliitto.fi

 

 

Hallituksen jäsenet vuodeksi 2019:

Kaisa Alanne

Kuurojen Liitto ry

Olen työskennellyt Kuurojen Liitto ry:ssa vuodesta 1991 ja nykyään johtajana. Vastuualueena viittomakieli- ja vaikuttamistyö, viittomakieliasiat, tulkkauspalvelut, työllisyys, saavutettavuus ja kansainvälinen vammaisyhteistyö.

kaisa.alanne@kuurojenliitto.fi

 

Laura Andersson

Invalidiliitto ry

Olen yhteiskuntasuhteiden ja vaikuttamistyön verkostoitunut ammattilainen. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri. Olen työskennellyt yhteiskuntasuhteiden parissa parikymmentä vuotta niin eduskunnassa kuin kansalaisjärjestöissäkin. Politiikka ja yhteiskunnalliset ilmiöt kiinnostavat. Invalidiliittoon tulin syksyllä 2016 yhteiskuntasuhdejohtajaksi. Merkityksellinen työ motivoi joka päivä – on hienoa saada edistää liiton vision, ”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi”, toteutumista.

laura.andersson@invalidiliitto.fi

 

Virpi Siiskonen

Suomen CP-liitto ry

Olen Virpi Siiskonen tuore vammaisfoorumin hallituksen jäsen Itä-Suomesta. Tausta järjestöni on Suomen CP-liitto, jossa olen toiminut luottamustehtävissä -90 luvun puolivälistä lähtien. Tällä hetkellä liittohallituksen jäsenenä. Olen edelleen mukana myös paikallistason yhdistystoiminnassa.

Koulutukseltani olen sosionomi AMK, YTM sosiaalityöntekijä. Työskentelen kuntoutussosiaalityössä. Nuoruudessa innostuin vaikuttamisesta vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyön kautta, tuolloin luotiin YK:n yleisohjeet, ja puhuttiin yhdenvertaisesta osallisuudesta.

virpi.siiskonen@surffi.fi

 

Amu Urhonen

Kynnys ry

Olen Vammaisfoorumin hallituksessa Kynnys ry:n edustajana. Toimin pitkään Kynnys ry:n puheenjohtajana. Työskentelen Vammaisuuden vaiettu historia -hankkeen hankepäällikkönä. Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa www.vammaishistoria.fi.

Olen koulutukseltani teologian maisteri ja seksuaalineuvoja, lisäksi olen opiskellut sosiaalipolitikkaa. Vammaisfoorumin lisäksi luottamustoimiini kuuluvat muun muassa Abilis-säätiön varapuheenjohtajuus, Kios-säätiön puheenjohtajuus ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA ry:n valtuuston puheenjohtajuus. Olen aktiivinen kunnallispoliitikko Tampereella, missä asun puolison, kahden lapsen ja kissan kanssa. Ruuhkavuosinakin ehdin harrastamaan intohimoisesti kirjallisuutta

amu.urhonen@kolumbus.fi

 

Elias Vartio

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Olen taustaltani toimittaja ja oikeustieteilijä. Minulla on myös useamman vuoden käytännön työkokemusta vammaisten henkilöiden parissa eri tehtävissä. Kaudella 2019 toimin jäsenenä vammaisfoorumin hallituksessa. Vammaisfoorumissa toimin johtahana ns. kelakyytiryhmässä ja toimin yhdessä Sari Kokon kanssa vaikuttajaverkoston puheenjohtajana. Taustajärjestössä SAMS:ssa työskentelen oikeudellisen neuvonnan ja vaikuttamistyön parissa.

elias.vartio@samsnet.fi

========================================================

2014 Edustukset (doc)

Vammaisfoorumin edustukset työryhmissä ja neuvottelukunnissa vuonna 2014

Puheenjohtaja Merja Heikkonen
Vammaispalvelulain käsikirjan toimitusneuvosto, THL, jäsen
Vampo -seurannan koordinaatioryhmä, STM, jäsen
VALAS (Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävä työryhmä), jäsen
Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskunta, jäsen
Kuntoutusasioiden neuvottelukunta, Kela, varajäsen

varapuheenjohtaja Kalle Könkkölä
Ihmisoikeustoimikunta, ihmisoikeustoimijoiden paneeli, OM, jäsen

hallituksen jäsen Anssi Kemppi
Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen työryhmä, TEM, jäsen

hallituksen jäsen Jukka Sariola
Kuntoutusasiain neuvottelukunta, KELA, jäsen
Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM, varajäsen
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta, UM, varajäsen

hallituksen jäsen Sirkka Sivula
TEOS (Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita selvittävä työryhmä), jäsen
hallituksen jäsen Ilona Toljamo
Vampo- seurannan koordinaatioryhmä, STM, jäsen

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki
Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM, jäsen
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta, UM, jäsen
työvaliokunnan jäsen
Syrjinnän seurantaryhmä,STM; jäsen

Liisa Murto, oikeuksienvalvontalakimies, NKL
Itsemääräämisoikeuden rajoittamistyöryhmä, jäsen, alatyöryhmän puheenjohtaja, STM Vammaispalvelulain käsikirjan toimitusneuvosto, juristijaosto, THL, jäsen

Hanna-Mari Hanhiala
Vammaispalvelulain käsikirjan toimitusneuvosto, THL,varajäsen

Henrik Gustafsson
Apuvälinetyöryhmä, STM, jäsen

Vammaisfoorumin kansainväliset edustukset vuonna 2014

hallituksen jäsen Ulrika Krook
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, medlem (jäsen)

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki
European Disability Forum, board member (hallituksen jäsen)
Handikapporganisationernas Nordiska Råd, medlem (jäsen)
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, vicemedlem (varajäsen)

Pekka Tuominen
EDF Membership and credentials committee, member (jäsen)