Photo by Nathan Anderson on Unsplash

Hilma – Stödcentet för funktionshindrade invandrare

Hos oss får du

– information om tjänster och rättigheter
– hjälp med att ansöka om tjänster och fylla i blanketter
– kamratstöd.

Våra tjänster är gratis. Vi erbjuder service på alla språk, vid behov med hjälp av en tolk.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 044 9016 101

Språk: finska, svenska, engelska. Andra språk m.h.a. tolk.

Normala samtalskostnader. Vi kan ringa tillbaka till dig och stå för samtalskostnaderna.

E-post: info(at)tukikeskushilma.fi

Vi erbjuder även konsultation och utbildning till organisationer och myndigheter.

Serviceguide för funktionshindrade invandrare (pdf)

Nyttiga länkar:
Infobanken – information om Finlands samhälle och tjänster
Kela/Fpa – information om socialförmåner och socialtjänster
Handbok för handikappservice