31/10/2020 tekijältä Mahmoud Hassan 0

Hilma-tiedote 6/2020, Hilma newsletter 6/2020

Hilma-tiedote on Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman uutiskirje, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Tiedotteessa julkaistaan tietoa Hilman ja sen sidosryhmien ajankohtaisista materiaaleista ja tapahtumista sekä uutisia vammais- ja maahanmuuttoasioista. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sisällöstä ”Muiden uutisia” – osioon. Mikäli et jatkossa halua saada tiedotetta, klikkaa sivun alalaidasta ”Poistu uutiskirjeestä”.

Tässä tiedotteessa:

Hilman ja Vammaisfoorumin uutisia:

-Hilma Ketju lehdessä
-Marraskuun palveluajat
-Ryhmät
-Kokemusasiantuntijat
-Hilma verkosto
-Hilman youtube
-Yhdessä!-webinaari
Muiden uutisia:
-Webinaari 03.11, Vammaisten henkilöiden työllistyminen
-THL, Vammaispalveluiden kuntakyselyn osaraportti
-Korkeakoulutuksen saavutettavuus-webinaari 10.11
-Diakonissalaitoksen Paperittomana Suomessa- seminaari 20.11
-Pakolaistaustaisten ohjaus-hanke
-Tienoo.fi
Hilman ja vammaisfoorumin uutisia
Hyvää alkavaa marraskuuta!

Vaikka talvi on tulossa niin tässä muistoja viime kesältä, jolloin Hilman koordinaattoria haastateltiin Ketju lehteen…
https://ketju-lehti.fi/numerot/2020-nro-4/virallinen-tieto-ei-aina-riita/

Marraskuussa otamme käyttöön palveluneuvonnan puhelinpäivystys ajat siten, että tiistaisin neuvojat vastaavat puheluihin klo 10-12 ja perjantaisin klo 13-15. Tämä ei tarkoita sitä ettei asiakkaiden asioita hoidettaisi puhelimitse muulloin, mutta nämä ajat ovat tarkoitettu nopealle asioinnille ja kyselyille. Puhelinpäivystyksen aikana asiakkaat voivat varata pidempiä ohjausaikoja. Toivomme että puhelinpäivystys parantaa palvelumme laatua; silloin lupaamme olla puhelimitse tavoitettavissa. Jos linjat ovat varatut, soitamme asiakkaalle heti kun vapaudumme.

Hilmassa on aloittanut Naisten ryhmä, joka on suunnattu vammaisille maahanmuuttaja naisille tai naisille, jotka ovat vammaisen maahanmuuttajan läheisiä (äiti, tytär, sisko, isoäiti jne…). Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, ja mukaan pääse vielä! Ota yhteyttä palveluneuvoja Ayan Jamaan joko sähköpostitse: ayan.jama@tukikeskushilma.fi tai puhelimitse 044 7577 099. Ryhmä kävi viimeksi tutustumassa Epilepsialiittoon. Suuri kiitos Susanna Heugenhauser että otit meidät vastaan niin ihanasti ja iloisesti! Seuraavalla kerralla 05.11 klo 17.30 ryhmä on suuntaamassa Ateneumin taidemuseoon.

Toinen Hilman ryhmä, Hilma kahvit kokoontuu Iiriksessä 03.11, 17.11 klo 16.30 alkaen. Aiheina seuraavilla kahveilla on Tuet ja toimeentulotuki. Marraskuun viimeisellä kerralla aiheena on Hyvinvointi; vapaa-aika ja harrastukset, mieli, ruoka ja lepo. Hilma kahvien pikkujouluja suunnitellaan ja ne tulevat olemaan 28.11. Informoimme myöhemmin tarkan ajan ja paikan. Seuraathan meidän facebook sivuja! https://www.facebook.com/palveluneuvoja.tukikeskushilma

Olemme saaneet uskomattoman hyvää palautetta meidän kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuudesta erilaisissa koulutuksissa! Jos haluat heidät mukaan johonkin tilaisuuteen tai tapahtumaan, olethan yhteydessä koordinaattori Karoliina Mäkeen; karoliina.maki@tukikeskushilma.fi tai puhelimitse 050 3002501. Kokemusasiantuntijoissa on näkövammaisia ja liikuntavammaisia henkilöitä. Etsimme joukkoomme myös lisää, eri tavalla vammaisia tai pitkäaikaissairaita maahanmuuttajataustaisia kokemusasiantuntijoita, joten siinäkin ole yhteydessä Karoliinaan.

Hilma verkosto kokoontuu 18.11 klo 13:15 alkaen. Verkoston vieraaksi on tulossa Josefine Nordberg, joka on kirjoittanut maisteritutkelman vammaisista lapsista ja nuorista jotka ovat maahanmuuttajataustaisista perheistä. Jos haluat verkoston jäseneksi, ota yhteyttä kordinaattori Karoliina Mäkeen.

Hilman YouTube kanavalla on monta videota liittyen vammaisten palveluihin. Videoita on monella eri kielellä, mukaan lukien viittomakielellä. Nämä voivat olla avuksi niin vammaispalveluissa, maahanmuuttoapalveluissa kuin koulutusektorilla. Tässä osoite mistä videot löytyvät: https://www.youtube.com/user/tukikeskushilma/video

Yhdessä! webinaarin ilmoittautuminen on alkanut. Voit ilmoittautua vielä 04.11 saakka. Webinaari järjestetään 05.11 klo 9-12, zoomin kautta.

Muiden uutisia
Webinaari 03.11, Vammaisten henkilöiden työllistymisestä. Eduskunnan vammaisverkoston (VAMYT) ja työ- ja elinkeinoministeriön webinaariin, jossa läpivalaistaan vammaisten työllistymisen esteet ja haetaan keinoja niiden poistamiseen. Lisää webinaarista löydät:
https://tem.fi/tapahtumat/2020-11-03/webinaari-3.11.-vammaisten-henkiloiden-tyollistyminen

Vammaispalvelujen tilanteen selvittäminen on erityisen tärkeää nyt, kun lainsäädäntöön on tulossa lähivuosina suuria muutoksia. Uudistuksia tulee muun muassa sote-uudistuksen sekä vammaislakien mahdollisen yhdistymisen seurauksena. Vammaispalvelujen kuntakyselyssä on seurattu vammaispalvelulain mukaisten määräaikojen toteutumista. Vuotta 2019 koskevaan kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat, että palvelusuunnitelman laatiminen ilman aiheetonta viivytystä aiheutti eniten vaikeuksia. Tässä linkki julkaisuun.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140576/Tr37_20.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman valmistelun. Suunnitelmassa tarkastellaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmista. Nyt järjestetään kaikille korkeakoulutuksen saavutettavuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille webinaari, jonka avaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Verkkoseminaarin puheet välitetään Hotelli Hilton Strandista, Helsingistä ja tilaisuuden fasilitoi ja moderoi Mia Toivanen/Owalgroup. Webinaarin puheet tulkataan viittomakielellä. Tässä tapahtumasta lisää: https://minedu.fi/tapahtumat/2020-11-10/korkeakoulutuksen-saavutettavuus-webinaari
Ilmoittautuminen viimeistään 3.11

Suojattomat -yhteisöhankkeen ”Paperittomana Suomessa” -seminaari, perjantaina 20.11.2020 klo 9.00 – 13.00. Tilaisuudessa raportoidaan Suojattomat -yhteisöhankkeenhavainnot paperittomuudesta ja kuullaan paperittomien tarinoita. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita vaan voit seurata oheisen linkin kautta tilaisuutta ajankohtana. https://www.mediaserver.fi/live/diakonissa

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Tavoitteeseen päästään tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja verkostotyötä kehittämällä sekä tuomalla TE-hallinnon ja oppilaitosten asiantuntemus yhteen aikaisemmassa vaiheessa. Kehittämistyötä tehdään hankkeen aikana toteutetun laajan kartoituksen sekä selvityksen pohjalta. Lisäksi hankkeessa järjestetään omakielisiä infoja kiintiöpakolaisille. Lisää hankkeesta: https://www.ely-keskus.fi/web/pakolaistaustaistenhanke-ohjauksen-kehittaminen-

Helppokäyttöinen Tienoo.fi kokoaa videot, kartat ja ohjeet suomalaisesta yhteiskunnasta ja lähialueen palveluista samaan paikkaan. Tietoa on saavatavilla monella kielellä. Tästä se löytyy:https://tienoo.fi/#/Suomi/Kategoriat?lang=Suomi

* * * * * * * *

IN ENGLISH:

This is the monthly newsletter of Hilma – The Support Centre for Immigrants with Disabilities. The newsletter provides information on Hilma’s current activities and topical events and news related to disability and immigration issues.
We gladly accept your suggestions for content in the ”Stakeholder news” -section. English information is provided on selected topics only.
If you do not wish to receive Hilma newsletter in the future you can unsubscribe by clicking ”Unsubscribe” at the end of this page.

WHAT’S NEW?

Hilma’s and Finnish Disability Forum’s news:

Stakeholder news:

Hilma’s news

In November, we will introduce service counseling on-call times so that on Tuesdays counselors will answer calls from 10am to 12pm and on Fridays from 1pm to 3pm. This does not mean that customer matters would not be handled by telephone at other times, but these times are for quick quidance and inquiries. During this service , customers can book longer counseling times for some other time. We hope that the telephone councelling service will improve the quality of our service; then we promise to be available by phone. If the lines are booked, we will call the customer as soon as we are free.

Hilma has started a Women’s Group aimed at immigrant women with disabilities or women who are close to a disabled immigrant (mother, daughter, sister, grandmother, etc …). The group has met twice, and you can still join! Contact service adviser Ayan Jama either by e-mail: ayan.jama@tukikeskushilma.fi or by phone 044 7577 099. The group last visited the Epilepsy Association. Many thanks to Susanna Heugenhauser for welcoming us so wonderfully and happily! Next time on November 5 at 5:30 pm, the group will head to the Ateneum Art Museum.

Another Hilma group, Hilma coffees, will meet in Iris on 03.11, 17.11 from 4.30pm. Topics for the following coffees are Subsidies and Income Support. For the last time in November, the topic is Welfare; leisure and hobbies, mind, food and rest. Hilma Coffee Little Christmas party is planned and will be on November 28th. We will inform you later of the exact time and place. Please follow our facebook pages! https://www.facebook.com/palveluneuvoja.tukikeskushilma

We have received incredibly good feedback on the expertise of our experienced experts in various trainings! If you want to have these experts in different trainings, please contact coordinator Karoliina Mäki; karoliina.maki@tukikeskushilma.fi or by phone 050 3002501. Experienced experts include people with visual impairments and physical disabilities. We are also looking for more experienced experts with immigrant backgrounds who are differently disabled or chronically ill. Contact Karoliina also in this case.

The Hilma network will meet on November 18 from 1:15 p.m. A guest of the network is Josefine Nordberg, who has written a master’s thesis on children and young people with disabilities from immigrant backgrounds. If you want to become a member of the network, contact coordinator Karoliina Mäki.

Hilma’s YouTube channel has many videos related to disability services. Videos are available in many languages, including sign language. These can be helpful in disability services, immigration services and the education sector. Here is the address where the videos can be found: https://www.youtube.com/user/tukikeskushilma/video

Together! webinar registration has begun. You can still register until November 4. The webinar will be held on November 5 from 9-12, via zoom.

Stakeholder’s news

* * * * * * * *

UUTISKIRJE LOPPUU // END OF NEWSLETTER


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS Hilma
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501
Email: info@tukikeskushilma.fi
https://tukikeskushilma.fi

Poistu postituslistalta / Unsubscribe