22/12/2021 tekijältä Mahmoud Hassan 0

Hilma-tiedote 6/2021, Hilma newsletter 6/2021

(Please scroll down for English. // Sisältö englanniksi uutiskirjeen loppuosassa.)
Hilma-tiedote on Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman uutiskirje, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Tiedotteessa julkaistaan tietoa Hilman ja sen sidosryhmien ajankohtaisista materiaaleista ja tapahtumista sekä uutisia vammais- ja maahanmuuttoasioista. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sisällöstä ”Muiden uutisia” – osioon. Mikäli et jatkossa halua saada tiedotetta, klikkaa sivun alalaidasta ”Poistu uutiskirjeestä”.

Tässä tiedotteessa:

Hilman ja Vammaisfoorumin uutisia:

-Vammaisfoorumin jättävä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki ja uusi pääsihteeri Anni Kyröläinen
-Hilman joulu- ja uudenvuoden aika

Muiden uutisia:
-Sandis
-Usra hanke-Pelastakaa lapset ry
-Monikielinen korona viestintä
Hilman ja vammaisfoorumin uutisia
Vammaisfoorumin jättävä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki ja uusi pääsihteeri Anni Kyröläinen

Vammaisfoorumin pitkäaikainen pääsihteeri Pirkko Mahlamäki jätti tehtävänsä joulukuussa. Mahlamäki on toiminut Vammaisfoorumin pääsihteerinä kahden vuosikymmenen ajan, maaliskuusta 2000 alkaen. Hän jatkaa Vammaisfoorumin edustajana European Disability Forumissa. Mahlamäki piti kiitospuheenvuoron yhdistyksen syyskokoukselle 25.11.2021.

Puhe

Hymyilevä kasvokuva Pirkko Mahlamäestä
Kuvan tekijänoikeudet 
© Sarah Halls Photography & Videography Ltd

Katson sekä taakse jääneisiin vammaispolitiikan vuosikymmeniin että kohti tulevaa. Vammaisfoorumi on perustettu olemaan suomalaisten vammaisten ihmisten ja heidän järjestöjensä ääni eurooppalaisessa vammaisliikkeessä ja edunvalvonnassa. Toimikauteni aikana olen päässyt tekemään yhteistyötä monien kumppanien kanssa. Yhdessä EDF pitkäaikaisen rahastonhoitajan Invalidiliiton Pekka Tuomisen kanssa olen saanut olla mukana EDF:n työssä, niin työvaliokunnassa kuin hallituksessa.

Eurooppalainen yhteistyö on jatkossa yhä tärkeämpää. Eurooppalainen yhteislainsäädäntö vammaisasioissa muodostuu tulevaisuudessa yhä kattavammaksi. Kansainvälisen vaikuttamistyön on siksi jatkuttava – lainsäädännön valmistelussa on oltava mukana heti alkumetreiltä asti.

Eurooppalainen vammaisliike on aktiivinen ja vahva. Vuonna 2004 yhteiseurooppalainen vammaisliike keräsi yli miljoona allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen vammaisten syrjinnän torjumista koskevan direktiivin vireille saattamiseksi. Komission valmistelema esitys annettiin jo vuonna 2008. Voimakkaasta alkusysäyksestä huolimatta direktiiviä ei ole vieläkään saatu voimaan.

Syrjinnän torjuntaa koskeva direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpano eurooppalaisen yhteislainsäädännön tasolla vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ja koko Euroopan laajuista vaikuttamistyötä.

Toinen pitkiä vaikuttamistyön aikaskaaloja havainnollistava ilmiö on moniäänisyyden lisääntyminen myös vammaiskeskustelussa. Vammaispolitiikassa naiseuden ja miehisyyden sekä eri ikäryhmiä koskevien kysymysten tarkastelu on tuonut keskusteluun lisää vivahteita. Vammaispolitiikassa tulee pyrkiä moniperustaisuuteen ja inklusiivisuuteen.

Lopuksi haluan kiittää Foorumin nykyisiä ja aiempia puheenjohtajia, varapuheenjohtajia sekä hallituksia hedelmällisestä yhteistyöstä sekä toivottaa järjestölle menestystä!

Pirkko Mahlamäki

pmahlamaki (at) gmail.com

Valtiotieteilijä Anni Kyröläinen on valittu Vammaisfoorumin pääsihteeriksi. Hän aloittaa tehtävässä 10.1.2022.

Kuvassa Anni Kyröläinen istuu pyörätuolissa ja hymyilee.

Pääsihteeri vastaa Vammaisfoorumin hallinosta ja koordinoi järjestön vaikuttamistyötä yhdessä hallituksen kanssa.

Anni Kyröläisellä on vankka kokemus käytännön vaikuttamistyöstä. Viime vuodet hän on toiminut yrittäjänä ja esteettömyyskonsulttina Riesa Consultative Oy:ssä. Aikaisempaa työkokemusta häneltä löytyy työ- ja elinkeinoministeriöstä, yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja Helsingin kaupungilta.Aiemmissa työpaikoissaan Anni on toiminut yhdenvertaisuus-, esteettömyys- ja vammaisuusteemojen parissa. Pääsihteerikaudellaan Kyröläinen haluaa erityisesti edistää vammaisten henkilöiden työelämäoikeuksia.

Hilman joulu- ja uudenvuoden aika

Haluamme Hilmassa kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita vuodesta 2021 ja toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja onnelista uutta vuotta. Jatkamme työtä tärkeän asian puolesta taas tammikuussa. Ryhmätoiminnat alkavat toimia helmikuusta lähtien.

Muiden uutisia
Sandis

Lapsiperheille löytyy vaikka minkälaista tekemistä Uudenmaan alueella ja Sandis on perustettu, jotta perheet löytäisivät helposti perheystävälliset paikat ja tapahtumat pääkaupunkiseudulta. Tästä pääset heidän sivuille.

Usra hanke- Pelastakaa lapset ryUsra – Perheenä Suomessa -hanke on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke (2021-2024). Hankkeessa kehitetään toimintaa myönteisen vanhemmuuden tukemiseen. Pakolaistaustaisten perheiden vanhemmat saavat kehitetyn toiminnan kautta tukea vanhemmuuteen, perheet oppivat uusia myönteisiä kasvatusmenetelmiä sekä uudenlaista yhdessä toimimista.

Kohderyhmänä ovat pakolaisuuden eri vaiheissa olevat, erityisesti vaikeammin tavoitettavat, kuten yksityismajoituksessa olevat turvapaikanhakijat, paperittomat sekä kotoutumisen alkuvaiheessa olevat perheet. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pelastakaa Lasten kansainvälisesti ja jossain määrin jo myös Suomessa käyttämän toimintamallin pohjalta toimintoja ja työkaluja, joiden avulla pakolaistaustaisia perheitä voitaisiin tukea vanhemmuudessa täällä Suomessa.

Toimintaa toteutetaan pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla muun muassa perheiden ryhmämuotoisena toimintana. Tukea kehitetään myös verkkoon. Toiminnan myötä pyritään lisäksi keräämään tietoa perheiden tarpeista ja niihin vastaamisesta sekä jakamaan sitä niin ammattilaisten kuin päätöksentekijöiden käyttöön.

Monikielinen Korona viestintä

THL:n sivuilla on uutinen ”rokottamattomilla on huomattavasti suurempi riski päätyä sairaalahoitoon kuin rokotetuilla”. Tässä linkit eri kielisiin uutisiin:

·  Suomi: https://thl.fi/fi/web/guest/-/rokottamattomalla-on-huomattavasti-suurempi-riski-paatya-sairaalahoitoon-kuin-rokotetulla-1
·  Ruotsi: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/en-ovaccinerad-person-loper-betydligt-storre-risk-att-hamna-pa-sjukhus-an-en-vaccinerad
·  Englanti: https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/unvaccinated-face-significantly-greater-risk-of-hospitalisation-than-those-vaccinated

Uutisessa myös infograafi, jossa on visualisoitu lukuja.

* * * * * * * *

IN ENGLISH:

This is the monthly newsletter of Hilma – The Support Centre for Immigrants with Disabilities. The newsletter provides information on Hilma’s current activities and topical events and news related to disability and immigration issues.
We gladly accept your suggestions for content in the ”Stakeholder news” -section. English information is provided on selected topics only.
If you do not wish to receive Hilma newsletter in the future you can unsubscribe by clicking ”Unsubscribe” at the end of this page.

WHAT’S NEW?

Hilma’s and Finnish Disability Forum’s news:

Stakeholder news:

Hilma’s news

Stakeholder’s news

* * * * * * * *

UUTISKIRJE LOPPUU // END OF NEWSLETTER


VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS Hilma
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501
Email: info@tukikeskushilma.fi
https://tukikeskushilma.fi

Poistu postituslistalta / Unsubscribe