11/01/2016 tekijältä Admin 0

Kuuro maahanmuuttaja joutuu oppimaan kaksi uutta kieltä

Kuurojen kansanopisto on ainoa oppilaitos Suomessa, joka tarjoaa viittomakielistä koulutusta kuuroille maahanmuuttajille. Koulutus alkoi 2008 Kuurojen kansanopistossa.

Opiskelijoita tulee eri puolilta maailmaa ja heidän taustansa ovat hyvin erilaiset. Osa opiskelijoista ovat korkeasti koulutettuja ja osa taas ei ole koskaan käynyt koulua. Ja näin ollen kielitaito – kirjoitetun ja viitotun kielen taidot – vaihtelevat suuresti.

Tavoitteena suomalaisen viittomakielen hallitseminen

Kun kuurot maahanmuuttajaopiskelijat aloittavat opintonsa Kuurojen kansanopistossa, he lähes kaikki aloittavat samalta lähtöviivalta – suomalaisen viittomakielen opiskelun. Kuurot maahanmuuttajat opiskelevat kahta kieltä lähes samanaikaisesti – suomalaista viittomakieltä ja kirjoitettua suomen kieltä. Näin ollen kielten opiskeluihin menee kaksinkertaisesti enemmän aikaa, jos verrataan esimerkiksi kuuleviin maahanmuuttajiin.

Opiskelu kuurojen maahanmuuttaja koulutuksessa kestää kolme vuotta ja se ei aina riitä omaksumaan molempia kieliä. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä tavoitteena sitä, että opiskelija omaksuisi suomalaisen viittomakielen niin hyvin, että pystyy osallistumaan suomalaiseen yhteiskunnan toimintoihin käyttämällä suomalaisen viittomakielen tulkkeja hyväkseen esimerkiksi asioidessaan lääkärissä, työvoimatoimistossa, jatko-opinnoissaan, jne.

Kielen lisäksi kuurojen kulttuuria ja vertaistukea

Kuurojen kansanopiston maahanmuuttajakoulutuksessa opiskellaan kaikkia oppiaineita suomalaisella viittomakielellä. Alkuvaiheessa opetuksessa käytetään tarvittaessa kansainvälistä viittomista ja suomalaisen viittomakielen taitojen karttuessa siirrymme vähitellen käyttämään suomalaista viittomakieltä. Opistossa opiskellaan suomalaista viittomakieltä, arjen taitoja, kirjoitettua suomen kieltä, tietotekniikkaa, opiskelu- ja työelämää sekä perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan.

Opintojen aikana tutustutaan myös kuurojen kulttuuriin, erilaisiin viittomakielisiin palveluihin ja erilaisiin viittomakielisten tapahtumiin. Opiskelijalle kerrotaan oikeuksistaan saada erilaisia palveluja kuten esimerkiksi viittomakielen tulkkipalvelut.

Kuurojen kansanopisto tarjoaa myös kuuroille maahanmuuttajille paikan, jossa he saavat tietoa ja ohjausta viittomakielellä. Vertaistuen merkitystä ei sovi myöskään unohtaa. Kuuroille maahanmuuttajille on hyvin tärkeää olla tekemisissä samankielisten ja samanlaisissa tilanteissa olevien henkilöiden kanssa. Vuosien saatossa sekä vanhoista että uusista kuuroista maahanmuuttajista on muodostunut laaja kuurojen maahanmuuttajien verkosto. Verkoston avulla kuurot maahanmuuttajat saavat tukea, neuvoja, tietoa, jne.

Suurin osa kuuroista maahanmuuttajista jatkavat muualle opiskelemaan. Monet hakevat Keskuspuiston ammattiopistoihin opiskelemaan aloille, joista he ovat kiinnostuneita.

 

Hanna Niutanen-Di Renzo
on Kuurojen kansanopiston maahanmuuttajakoulutuksen vastaava opettaja.