20/12/2021 tekijältä Mahmoud Hassan 0

Kyselytutkimus digiosallisuudesta. questionnaire on digital inclusion.

Kyselytutkimus digiosallisuudesta.
suomi:
Koetko olevasi digitaalisesti osallinen yhteiskunnassamme? Jos olet Suomessa asuva aikuinen ja sinulla on kuulo-, liikunta- tai näkövamma, vastaa kyselyyn digiosallisuudesta: https://bit.ly/digiosallisuuskysely
ruotsi:
Känner du dig digitalt delaktig i vårt samhälle? Om du är en vuxen som bor i Finland och har en hörselskada, rörelsenedsättning eller synskada, svara på enkäten om digital delaktighet: https://bit.ly/digitaldelaktighetenkäten
englanti:
questionnaire on digital inclusion.
Do you feel digitally included in our society? If you are an adult who lives in Finland and has a hearing impairment, physical disability, or visual impairment, answer the questionnaire on digital inclusion: https://bit.ly/digitalinclusionquestionnaire