Vammais- ja sairausjärjestöt, joista voi saada tukihenkilön tai vertaistukea ja ryhmätoimintaa

Vammais- ja sairausjärjestöt, joista voi saada tukihenkilön tai vertaistukea ja ryhmätoimintaa

Aistivammat

 • Helsingin Kuuloyhdistys ry
  Haagan Urheilutie 12, 00320 Helsinki
  helky.fi

Vertaistukea ja ryhmiä

https://www.nkl.fi/fi/tervetuloa-nakovammaisten-liittoon

Vertaisryhmiä facebookissa, keskustelukanavia, harrastus- ja virkistystoimintaa jäsenjärjestöillä ympäri Suomea

Kokemusasiantuntijat

Kehitysvammat ja -häiriöt

 • FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. (Helsingfors och Vasa)
  https://fduv.fi/sv/omfduv/

FDUV:s frivilliga familjestödjare är för dig som har barn med funktionsnedsättning och som behöver råd och stöd eller bara någon att prata med.

 • Autismiliitto

Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
www.autismiliitto.fi
Jäsenjärjestöjä ympäri Suomea. Vertaisosaajat, vertaisperheet, vertaisryhmät

 • Kehitysvammaisten tukiliitto

https://www.tukiliitto.fi/

Vertaistoimintaa paikallisyhdistyksissä

 • Kehitysvammatuki 57 ry
  Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
  kvtuki57.fi

Pääkaupunkiseutu: Kaakon kammari tapaamiset, kaveritoiminta

Kielenkehityksen häiriöt

Kerhot, retket

Liikunta- ja tukielinvammat ja sairaudet

 • Helsingin Invalidien yhdistys ry
  Voudintie 6, 00600 Helsinki
  hiy.fi

Vertaisryhmiä, harrastusryhmiä, liikuntaryhmiä

 • Invaliidiliitto

Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki

Vertaisvideoita, vertaischat, facebook ryhmät, vertaistukihenkilö, jäsenjärjestöt ympäri Suomea

 • Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
  Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
  http://www.tsil.fi/

Vertaistukea ja kerhoja jäsenjärjestöillä ympäri Suomea

 • Kynnys ry
  Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki
  kynnys.fi

Perhetoimintaa

 • Reumaliitto

Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki

https://www.reumaliitto.fi/fi

Vertaistukihenkilöitä jäsenyhdistyksillä, reumaklubi verkossa, Tules-yhteishenkilöt, tapahtumia

Mielenterveys

 • ALVI ry
  Mechelininkatu 12, 00100 Helsinki
  alvi.fi

Laturin tukiyhteisö, joka matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille

Tukihenkilöitä

 • Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami Uusimaa ry
  Omaiset Mielenterveyden tukena
  Kumpulantie 5, 00520 Helsinki
  finfamiuusimaa.fi

Muut

Omaisten ryhmä, Liikuntaryhmä, Vertaistukiryhmä, Nuorten aikuisten avoin vertaisryhmä, Golfryhmä vammaisille, Kundaliinijoogatunnit, Avoin kulttuuriryhmä

 • Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
  Liisankatu 21 B 15, 00170 Helsinki
  cancer.fi

Vertaistukihenkilöitä- ja ryhmiä eri puolella Suomea

Vår viktigaste uppgift är information och intressebevakning

 • SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna

https://samsnet.fi/om-sams/

Vi förmedlar frivilligvänner till personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland

Liikuntaryhmät, vertaistukiryhmät

Vertaistukea: astmarinki, aikuisten keskusteluryhmä, Pikku myyt-vertaistukea lapsiperheille, tuoksuyliherkät, liikuntaryhmät

Vertaismentorointi, vertaisvideot, facebook ryhmät

Vertaistukijoita ja ryhmiä jäsenjärjestöillä ympäri Suomea

Vertaistukiryhmiä

 • Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry
  Runeberginkatu 15 A 1, 00100 Helsinki
  hepso.net

Ryhmächat

 • Finnilco ry
  Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
  finnilco.fi

Finnilco ry on valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille. Finnilco ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmiä tukihenkilöitä, facebook ryhmät

Jäsenjärjestöt ympäri Suomea: vertaistukihenkilöitä ja perheitä

 • Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö /YTRY
  Pienet lapsuusiän vammaryhmät
  Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
  vamlas.fi

Tapahtumat

 • Polioinvalidit ry/ Pääkaupunkiseutu
  Killerinkulma 4 A 6, 01600 Vantaa
  polioliitto.com

Vapaa-ajan toiminta

 • Diabetesliitto, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
  Helsingin alueosasto
  Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki
  psdiabetes.fi https://www.diabetes.fi/d-elamaa/vertaistoiminta

Vertaistukiryhmiä, tukihenkilöitä, ykkösklubi

 • Kilpisrauhasliitto, Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
  Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki
  kilpirauhasliitto.fi

Vertaisryhmät kasvokkain, verkossa

Vertaisryhmiä

 • Suomen Hemofiliayhdistys ry
  Ansarintie 1 a, 00350 Helsinki
  shyry.org

Ystäväperhetoiminta

 • Suomen cp-liitto

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
https://www.cp-liitto.fi/

Vertaiskummit, cp-yhdistyksissä vertaistoimintaa

 • Vammaisperheyhdistys JAATINEN ry
  Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki
  Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki
  jaatinen.info
  www.jaatistietopankki.fi
  Kerhoja, tapahtumia