23/09/2021 tekijältä karoliina.maki 0

Suomen kielen koulutusta, vammaisille maahanmuttajille

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu Uudenmaan TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeiluiden kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttaja-asiakkaille. Kohderyhmänä ovat erityisesti hankalien liikenneyhteysien päässä asuvat sekä vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt. Koulutukseen valinta edellyttää, että henkilö on osallistunut suomen kielen lähtötasoarviointiin tai muuhun vastaavaan palveluun, jossa on todettu tarve kotoutumiskoulutukselle ja annettu sitä koskeva suositus. Koulutukseen voivat hakea myös ne, joille on suositeltu latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistavia opintoja.

 

Koulutuksen tavoite ja sisältö:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon. Tämä vastaa keskimäärin taitotason B1.1 mukaista kielitaitoa. Suomen kielen ja viestintätaitojen lisäksi koulutukseen sisältyy työelämä- ja yhteiskuntataitojen opintoja sekä ohjausta. Koulutukseen kuuluu 2-3 viikon mittainen kieliharjoittelu sekä kuuden viikon mittainen työelämäjakso.

 

Osana kotoutumiskoulutusta opiskelija voi suorittaa keskitason tai ylimmän tason yleisen kielitutkinnon (YKI-tutkinto) suomen kielestä, jos tuleva työ tai jatkokoulutus edellyttää tutkinnon suorittamista, ja opiskelijan suomen kielen taito arvioidaan riittäväksi. Lisäksi koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa tarvittavia työelämän sertifikaatteja. Myös ulkomaisen korkeakoulututkinnon tunnustamisprosessi voidaan tarvittaessa käynnistää osana koulutusta.

 

Koulutuksen kesto:

Koulutus kestää enimmillään 240-280 päivää riippuen suomen kielen lähtötasosta ja suositellusta etenemisnopeudesta. Lisäksi koulutukseen kuuluu viikon mittainen seurantajakso.

 

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan pääosin verkkoyhteydellä. Lisäksi voidaan järjestää tarvittaessa lähitapaamisia Helsingissä. Koulutus sisältää päivittäin 5-6 oppituntia kontaktiopetusta sekä 1-2 oppituntia itsenäistä työskentelyä (yksi oppitunti on kestoltaan 45 minuuttia).

 

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi, haussa oleva työvoimakoulutus (sanahakuna toimii koulutuksen numero 701663 tai koulutuksen nimi). Mikäli hakemus täytetään ilman pankkitunnuksia, hakemus tulee vahvistaa TE-toimistossa tai työllisyyden kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä (18.10.2021). Koulutusvalintojen etenemistä voit seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta (www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus). Koulutusvalinnasta ilmoitetaan kirjeitse.