سه علامت با کلمات «تسلیم نشو»، «شما تنها نیستید» و «تو اهمیت می‌دهی» به زبان انگلیسی.

DON'T GIVE UP YOU ARE NOT ALONE YOU MATTER

مرکز یاری رسانی به مهاجران معلول هیلما مراجعه کنندگان

هیلما به منظور کمک به مهاجران معلول خدمات ذیل را به مراجعه کنندگان اراىه میدهد

– آگاهی درباره خدمات (خدمات شهرداریها، کلا و ارگانهای مردمی ) و حقوق معلولین درفنلاند

– راهنمایی برای درخواست خدمات وهمچنین پر کردن فرمهای مربوطه

-تشکیل گروههای همگن یاری دهنده (گروههایی که اعضای شرکت کننده در آن دارای شرایط مشابه هستند)

-اراێه مشاوره و آموزش به انجمنها و ادارات مختلف

جهت ارتباط با ما با روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بین ساعت ١٢ تا ٢ بعد ازظهربا شماره تلفن 0449016101 تماس حاصل نمایید خدمات تلفنی ، فنلاندی و انگلیسی اراێه میگردد. درصورت نیاز ازمترجم استفاده میکنیم..

در صورتیکه بلافاصله قادر به جوابگویی به تماس تلفنی شما نباشیم ، بعدا با شما تماس میگیریم.

هزینه تماس تلفنی برابر نرخ معمولی تماسهای تلفنی میباشد.

در صورت تمایل میتوانید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید. ایمیل ما :

info(at)tukikeskushilma.fi

لازم به ذکر است که خدمات هیلما رایگان میباشد.

راهنمای خدمات متعلق به مهاجران معلولمعلول (لینک در صفحه جدیدی باز می شود)