Three signs that read 'Don't give up', 'you are not alone' and 'you matter'.

DON'T GIVE UP YOU ARE NOT ALONE YOU MATTER

Centar za podršku imigrantima sa invaliditetom Hilma

Hilma, centar za podršku imigrantima sa invaliditetom, promoviše prava i jednake mogućnosti učešća imigranata sa invaliditetom i hronično bolesnih imigranata u finskom društvu.

Mi pružamo

  • informacije o uslugama i pravima
  • upute za prijavu za usluge i popunjavanje obrazaca
  • vršnjačka podrška

Naše usluge su besplatne. Pružamo usluge na svim jezicima, preko tumača po potrebi.

Kontaktni detalji

Telefon: 044 9016 101

Jezici: Finski, engleski, švedski. Ostali jezici sa prevodiocem.

Primjenjuju se standardni troškovi poziva. Ako trenutno nismo u mogućnosti da preuzmemo poziv, mi ćemo vas pozvati. Takođe mi vas možemo nazvati da pokrijemo troškove poziva.

Email: info(at)tukikeskushilma.fi

Nudimo usluge savjetovanja i obuke organizacijama i vlastima.

Servisni vodič za imigrante sa invaliditetom (pdf)

Korisni linkovi:

Info banka za imigrante – informacije o finskom društvu i uslugama

Kela – informacije o socijalnim uslugama i beneficijama

Organizacije osoba sa invaliditetom i njihovih rođaka u Finskoj