Kaksi miestä ja nainen. Toinen mies ja nainen halaavat. Kaikki hymyilevät.

Vaikuttaminen

Vuonna 2017 Tukikeskus Hilma on mukana seuraavissa verkostoissa, kehittämishankkeissa ja työryhmissä pitämässä esillä vammaisten maahanmuuttajien näkökulmaa:

  • Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto
  • Vammaisjärjestöjen Naisverkosto
  • Paperittomat-verkosto
  • Vertaistoimijoiden Veto-verkosto
  • Metropolia amk:n KEPELI-hanke
  • YTRY-verkosto

Lisäksi Hilma koordinoi omaa yhteistyöverkostoaan, Hilma-verkostoa.

Esimerkkejä jo loppuun saatettuja projekteista, joiden ohjausryhmissä Hilma on ollut mukana:
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ETU-hanke, DIAK-amk:n Jyvä-hanke, Metropolia amk:n KAMU-hanke.

Vaikuttaminen

Verkostot

Tukikeskus Hilma tarjoaa vammaisille maahanmuuttajille ja heidän läheisilleen tietoa palveluista ja oikeuksista sekä ohjausta palveluiden hakemiseen ja lomakkeiden täyttämiseen.

Nainen istuu Hilman esitteitä täynnä olevan pöydän takana. Naisen takana on suuri Hilman mainos. Nainen hymyilee.

Lausunnot, kannanotot ja puheenvuorot

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma ottaa kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kohderyhmämme huomioiden. 

Piirros jossa viisi hymyilevää ihmistä. Yhdellä ihmisellä on opaskoira ja yksi istuu pyörätuolissa. Kuvassa on myös piirretty sydän.

Yhteistyö

Tukikeskus Hilma tarjoaa järjestöille, oppilaitoksille ja viranomaisille luentoja ja koulutusta vammaisten maahanmuuttajien tilanteesta Suomessa.