Hilman esitteitä pyöreällä pöydällä sekä Hilmaa mainostava ja esittelevä standi. Standissä usealla kielellä teksti "Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus". Standissä myös Hilman web-osoite.

Tutustu palveluihimme

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman tavoitteena on:

  1. Edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien kotoutumista ja itsenäistä, omannäköistä elämää Suomessa
  2. Vahvistaa vammaisten maahanmuuttajien oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista kohtelua viranomaisten, järjestöjen ja palvelujen tarjoajien toiminnassa
  3. Lisätä tietoisuutta vammaisista maahanmuuttajista, kaksinkertaisena vähemmistönä ja siten ehkäistä syrjintää

Tavoitteemme mukaiset palvelut ovat:

  1. Asiakastyö: neuvontaa, ohjausta ja apua palveluiden ja etuuksien hakemisessa, vertaisryhmiä, infoja
  2. Konsultaatio: ammattilaisille ja työntekijöille tukea asiakastyöhön
  3. Tiedotus ja koulutus: tietoa vammaisten maahanmuuttajien tilanteesta Suomessa, Hilma-uutiskirje, julkaisuja, luentoja, seminaareja, kokemusasiantuntijoita
  4. Vaikuttaminen ja yhteistyö: lausunnot, hanke- ja verkostoyhteistyö, Hilman omat verkostot
  5. Kehittäminen ja materiaalit: sanakirjat, opas, artikkelikokoelma, youtube kanavan videot, yhteistyössä videoita ja muuta eri kielistä materiaalia
Hilman info piste. Pöydän ääressä istuu kaksi naista joista toinen on pyörätuolissa. Pöydällä on Hilman esitteitä.

Ohjaus- ja neuvontapalvelu

Tukikeskus Hilma tarjoaa vammaisille maahanmuuttajille ja heidän läheisilleen tietoa palveluista ja oikeuksista sekä ohjausta palveluiden hakemiseen ja lomakkeiden täyttämiseen.

Piirros jossa eri värisiä ihmishahmoja sekä pyörätuoli. Ihmishahmoja on yhteensä. viisi.

Ryhmätoiminta

Tukikeskus Hilma järjestää vertais- ja inforyhmiä vammaisille maahanmuuttaneille ja heidän läheisilleen. Vertaisryhmissä käsitellään vammaisuuteen ja maahanmuutto kysymyksiin liittyviä teemoja.

Karoliina Mäki seisoo.

Koulutusta ja luentoja ammattilaisille ja opiskelijoille

Tukikeskus Hilma tarjoaa järjestöille, oppilaitoksille ja viranomaisille luentoja ja koulutusta vammaisten maahanmuuttajien tilanteesta Suomessa.

Lisätietoja