Materiaalit

Tältä sivulta löytyvät Tukikeskus Hilman julkaisemat esitteet, oppaat, selvitykset ja muut julkaisut sekä uusimmat toimintakertomukset.

Muut-osioon on kerätty muiden tahojen tuottamia hyviä materiaaleja ja hyödyllisiä linkkejä.

Kaikkiin materiaaleihin pääsee käsiksi vasemmalla olevasta sivuvalikosta.

Uusimmat ja suosituimmat julkaisumme löydät tästä:

KOTOUTUMISTA KAIKILLE

Jokainen vieraskielisessä ympäristössä asunut tai vieraillut tietää, että yhteiskuntaan liitytään ensisijaisesti kielen välityksellä. Kielitaidon puute hankaloittaa arkisista asioista selviytymistä – opiskelusta ja työnteosta puhumattakaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa korostuu erityisesti suomen, ruotsin tai suomalaisen viittomakielen oppimisen tärkeys. Valtionhallinnon keskeisin työväline Suomeen muualta muuttaneiden kotoutumisen edistämisessä on maahanmuuttajalle tehtävä kotoutumissuunnitelma ja sen mukainen kotoutumiskoulutus. Kotoutumistoimenpiteitä, kuten kotoutumiskoulutusta, järjestettäessä on huomioitava vammaisten henkilöiden yhdenvertainen oikeus kotoutumiseen. Mikäli vammaisen maahanmuuttajan osallistuminen koulutukseen estetään, tai se toteutetaan hänelle soveltumattomassa muodossa, rikotaan samalla hänen oikeuttaan kotoutumiseen.

Näkökulmia vammaisuuteen

Maailmassa arvioidaan olevan yli miljardi vammaista ihmistä. Luku tuntuu suurelta, mutta silti vammaiset ihmiset muodostavat vähemmistön, jota suurimmassa osassa maailmaa pidetään toisen luokan kansalaisryhmänä. Vammaiset ihmiset ovatkin alkaneet järjestäytyä, he haluavat äänensä kuuluviin. Tähän on vain yksi tie – yhteistyö ja voimien yhdistäminen. Artikkelikokoelma Näkökulmia vammaisuuteen on yksi yhteistyön tuloksista. Artikkelikokoelman on toimittanut Vammaisfoorumi ry:n maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma. Artikkelikokoelman tarkoituksena on avata uusia näkökulmia vammaisuuteen ja valottaa erityisesti vähemmistön vähemmistön, vammaisten maahanmuuttajien asemaa.

Opi suomea

Suomen kielen oppimateriaali näkövammaisille maahanmuuttajille äänitteitä.

Tässä esitellään näkövammaisen henkilön vieraan kielen opiskeluun liittyviä haasteita ja pulmien ratkaisumahdollisuuksia.Tämä oppimateriaali on tarkoitettu näkövammaisille maahanmuuttajille, jotka haluavat oppia suomea. Materiaalia voi käyttää, vaikka ei osaisi vielä suomea

VAMMAISEN JA PITKÄAIKAISSAIRAAN MAAHANMUUTTAJAN OPAS