Yksi nainen ja kaksi miestä. Toinen miehistä ja nainen halaavat. Naisella on silmälasit toisella miehellä on parta ja toinen on osittain kalju.

Linkkejä

Keskeistä lainsäädäntöä:

Yhdenveraisuuslaki 1325/2014 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 17.6.2011/746 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

(Vanha sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30.12.1993/1573 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kotikuntalaki 11.3.1994/201 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tärkeitä strategioita ja ohjelmia:

Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) 2010-2015 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tietolähteitä:

InfoFinland – tietoa Suomesta eri kielillä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Life in Finland – perustietoa Suomesta eri kielillä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tietoa Kelan etuuksista eri kielillä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Vammaispalvelujen käsikirja (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2019 pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten avuksi (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tietoa Suomen maahanmuuttohallinnosta ja Maahanmuuton tilastokatsaus 2012 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tietoa oleskeluluvan myöntämisen perusteista (Migri) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Helsinki-info Maahanmuuttopalvelut, Helsingin kaupungin maahanmuuttoasioihin erikoistunut neuvontapalvelu eri kielillä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tietoa pääkaupunkiseudun palveluista viittomakielellä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Järjestöjä, tuki- ja muuta toimintaa:

Vammaisfoorumin jäsenjärjestöt (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Moniheli – monikulttuurinen etu- ja palvelujärjestö (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys (tukea venäjänkielisille vammaisille henkilöille) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

SOS-kriisikeskus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

SPR:n monikulttuurista toimintaa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Monika-Naiset Liitto ry – tukea ja toimintaa maahanmuuttajanaisille ja -lapsille (linkki avautuu uuteen välilehteen)

https://kotoutumisentukena.fi/ (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kotoutumisentukena.fi on tarkoitettu sinulle, joka toimit kotoutumisen parissa. Voit hakea ja ilmoittaa maahan muuttaneille tarkoitettua, matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa sekä työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Saat ajankohtaista tietoa muilta alan toimijoilta ja olet mukana rakentamassa kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisöä!

Autismi- ja aspergerliitto (2016)

Autismin kirjon ensiopas perheille (suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, arabia) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Invalidiliitto (2012):

Opas monikulttuuriseen toimintaan (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kela (2012):

Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun yliopisto (2012):

Kulttuuritietoiset työkäytännöt (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)