Lausunnot, kannanotot ja puheenvuorot

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma ottaa kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kohderyhmämme huomioiden. Annamme ja olemme osallisena antamassa lausuntoja mm. eri lakihankkeista, varsinkin niistä, jotka koskettavat erityisesti kotoutumista, maahanmuuttoa ja vammaisuutta. Puheenvuoroissa nostamme esiin vammaisten maahanmuuttaneiden erityiskysymyksiä sekä vammais- ja maahanmuuttotyön hyviä käytäntöjä kohderyhmämme osalta.

Vetoomus Maahanmuuttovirastolle vammaisten ja pitkäaikaissairaiden turvapaikanhakijoiden palveluiden ja esteettömien asumispuitteiden turvaamisesta 4.5.2016 (doc) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Klikkaa tästä avataksesi turvapaikanhakijavetoomus word-muodossa )

Tukikeskus Hilman/Vammaisfoorumin ja Monihelin vetoomus tv-teksityksen tärkeydestä 25.9.2015 (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Yhteiskannanotto: Oikeus terveyteen turvattava jokaiselle ihmiselle, myös paperittomalle 15.9.2015 (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta 23. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta 8.4.2015 (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kannanotto kuurojen maahanmuuttajien oikeudesta tulkkauspalveluihin 2.12.2014 (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Vammaisfoorumin kannanotto YK:n vammaissopimuksen ratifioinnista 17.11.2014 (doc) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Handikappforums ställningstagande om ratificeringen av FN:s handikappkonvention 17.11.2014 (doc) (länken öppnas i en ny flik)

Lausunto Maahanmuutto 2020 -strategiasta_2013 (doc) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tulkkikannanotto 13.8.2013 (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)