Photo by Nathan Anderson on Unsplash

Vaikuttaminen

Vuonna 2017 Tukikeskus Hilma on mukana seuraavissa verkostoissa, kehittämishankkeissa ja työryhmissä pitämässä esillä vammaisten maahanmuuttajien näkökulmaa:

– Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto
– Vammaisjärjestöjen Naisverkosto
– Paperittomat-verkosto
– Vertaistoimijoiden Veto-verkosto
– Metropolia amk:n KEPELI-hanke
– YTRY-verkosto

Lisäksi Hilma koordinoi omaa yhteistyöverkostoaan, Hilma-verkostoa.

Esimerkkejä jo loppuun saatettuja projekteista, joiden ohjausryhmissä Hilma on ollut mukana:
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ETU-hanke, DIAK-amk:n Jyvä-hanke, Metropolia amk:n KAMU-hanke.

Lausunnot ja kannanotot:

Vetoomus Maahanmuuttovirastolle vammaisten ja pitkäaikaissairaiden turvapaikanhakijoiden palveluiden ja esteettömien asumispuitteiden turvaamisesta 4.5.2016
( Klikkaa tästä avataksesi turvapaikanhakijavetoomus word-muodossa )

Tukikeskus Hilman/Vammaisfoorumin ja Monihelin vetoomus tv-teksityksen tärkeydestä 25.9.2015 (pdf)

Yhteiskannanotto: Oikeus terveyteen turvattava jokaiselle ihmiselle, myös paperittomalle 15.9.2015 (pdf)

Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta 23. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta 8.4.2015 (pdf)

Kannanotto kuurojen maahanmuuttajien oikeudesta tulkkauspalveluihin 2.12.2014 (pdf)

Vammaisfoorumin kannanotto YK:n vammaissopimuksen ratifioinnista 17.11.2014 (doc)

Handikappforums ställningstagande om ratificeringen av FN:s handikappkonvention 17.11.2014 (doc)

Lausunto Maahanmuutto 2020 -strategiasta_2013 (doc)

Tulkkikannanotto 13.8.2013 (pdf)