Kysely kaikille liikkujille!

Kielikäytännöt liikuntayhteisöissä – Liikuntatieteellinen Seura – Finnish Society of Sport Sciences (lts.fi) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tästä pääsee lukemaan monikielisyydestä ja sen vaikutuksesta liikunnassa. Myös kysely, johon voit vastata suomeksi, englanniksi, ruotsiksi tai venäjäksi.

Kuinka monikielistä suomalainen liikuntatoiminta on?
Mitä kielellisestä moninaisuudesta liikuntakentillä ajatellaan?
Missä ja miten monikielisyys liikuntatoiminnassa ilmenee?

Hur flerspråkig är motionsverksamheten i Finland?
Vad anser aktörerna på fältet om språklig mångfald?
Hurdana uttryck tar sig flerspråkigheten i motionsverksamhet och i vilka sammanhang?

Насколько многоязычна физическая активность в Финляндии?
На каких языках думают на спортивных площадках?
Где и как проявляется языковое многообразие?

How multilingual Finnish sports activities are?
What do people think about multilingualism in the sports field?
Where and how does multilingualism manifest in sports activities?

Kategoria Ajankohtaista