16/12/2022 tekijältä karoliina.maki 0

Kysely

Kuntoutussäätiön Osana-verkosto selvittää, miten Suomeen muuttaneiden osallisuus toteutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tätä varten on luotu kaksi verkkokyselyä. Ensimmäisellä kyselyllä kartoitetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten kokemuksia työskentelystä Suomeen muuttaneiden ihmisten parissa. Toisella kyselyllä kartoitetaan Suomeen muuttaneiden ihmisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämisestä.

 

Kyselyn avulla tuetaan ammattilaisten työn arkea ja kehitetään sote-palveluita niin, että Suomeen muuttaneet ihmiset voisivat käyttää palveluita ja hyötyä niistä nykyistä paremmin.
Kyselyihin vastataan anonyymisti ja kyselytietoa käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksista kerrotaan niin, että vastaajia ei voi tunnistaa.

 

Ammattilaisten kyselyyn voi vastata suomeksi ja ruotsiksi.
Suomeen muuttaneiden kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi ja arabiaksi.

 

Lisätietoa ja linkit kyselyihin täällä: https://kuntoutussaatio.fi/sote-kysely/